Sign In
BeNeLux (NL)
Skip Navigation LinksSanten Belgium > BeNeLux (NL) > Gebruiksvoorwaarden
Contact
Santen Pharmaceutical staat open voor uw vragen en adviezen.

Gebruiksvoorwaarden

Over de Santen website

Deze website is eigendom van Santen Pharmaceutical Co., Ltd („Santen") en wordt gebruikt door Santen Europa („Santen") voor het verstrekken van algemene informatie over Santen en de met haar verbonden bedrijven (tezamen „Groep"). U dient de gebruiksvoorwaarden over deze pagina („Gebruiksvoorwaarden") grondig door te nehmen (evenals het privacybeleid) voordat u deze website bezoekt. Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Gebtruiksvoorwaarden en deze na te leven.

Auteursrechten en merkrechten, etc.

  1. De informatie op deze website is beschermd door auteursrechten, en all rechten met betrekking tot de informatie zijn eigendom van Santen, of Santen heeft wettelijk het recht tot gebruik ervan. Zonder toestemming van Santen vooraf is het u bij wet verboden informatie op deze website te downloaden of the kopieren voor andere doeleinden dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

  2. Santens productnamen, logo's, designs, slogans en uitingswijze op deze website zijn geregistreerde handelsmerken, dienstmerken of designs, en zijn beschermd volgens de toepasselijke wetten. Elke handeling de inbreuk maakt op deze rechten is daarom ten strengste verboden.

Gegevens van gebruikers

Santen is niet verpflicht te reageren op communicatie per e-mail of post met betrekking tot deze website. Santen heeft geen verplichting tot het bewaren van enige informatie of gegevens die u in vertrouwen via deze website verstrekt (inclusief de informatie die per e-mail wordt aangeboden), met uitzondering van uw persoonlijke gegevens. Santen behoudt zicht het recht voor ideen, concepten en kennis in dergelijke informatie of gegevens te gebruiken, openbaren, reproduceren of verspreiden met elk oogmark, waaronder maar niet beperkt tot productontwikkeling, productie en marketing.

Uitzonderingen

  1. Santen levert de beste inspanningen om de inhoud van deze website nauwkeurig vollledig en actueel te houden, maar geeft expliciet geen enkele garantie of vertegenwoordiging met betrekking tot de accuraatheid, compleetheid of actueelheid ervan.

  2. Santen behoudt zich het recht voor de inhoud te wijzigen of te updaten, of de exploitatie van deze website op te schorten of te staken zonder berichtgeving vooraf. Bovendien aanvaardt Santen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies als gevolg daarvan.

  3. U bent verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen tar voorkoming van schade door computervirussen, worms, etc., en Santen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door dergelijke zaken van destructieve aard.

  4. Santen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie op deze website of van de website zelf. 

Privacybeleid

Santen behandelt uw persoonlijke gegevens volgens het afzondelijk beschreven privacybeleid.

Links naar andere sites / links vanaf andere sites

Voor uw gemak bieden wij mogelijk links naar websites van derden aan. Wij wijzen er echter op dat Santen niet verantwoorderlijk is voor zeggenschap heeft over de content van dergelijke websites. Verder dient u vooraf toestemming van Santen te verkrijgen wanneer u van plan bent een link naar deze website te plaatsen. ‚Beleid met betrekking tot informatie op sociale netwerken, in neuwsberichten, financiele rapporten en alle overige content op deze website' beschrijft het officiele beleid en standunten van de Groep. Informatie die echter door medewerkers van de Groep wordt geplaatst op sociale netwerken en soortgelijke diensten weerspigelen niet ons beleid of onze standpunten.

Juridische bevoegdheid

De gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met Japans recht. Alle juridische procedures betreffnbde eventuele geschillen die voortvloeien uit, verband houden met of gerelateerd zuijn aan de Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Osaka.