Sign In
BeNeLux (NL)
Skip Navigation LinksSanten Belgium > BeNeLux (NL) > Privacybeleid
Contact
Santen Pharmaceutical staat open voor uw vragen en adviezen.

Privacybeleid

Ter erkenning van onze maatschappelijke verantwoorderlijkheid om persoonlijke gegevens te beschermen heeft Santen Pharmaceutical Co., Ltd (hierna te noemen "Santen") het oderstaane beleid opgesteld en ziet in het gehele bedrift toe op strikte naveling ervan met behulp van speciaal opgeleide agenten en medewerkers.

Navelingsbeleid ter bescherming van persoonlijke gegevens

Santen heeft een nalevingsbeleid ontworpen en geimplementeerd dat passende bescherming van persoonlijke gegevens moet bieden. Dit programma zal regelmatig worden geevalueerd en zo nodig herzien.

Verzamelen, gebruiken en doorgeven van persoonlijke gegevens

Behalve dat Santen zich houdt aan de juiste procedures voor het verzamelen, gebruiken en doorgeven van persoonlijke gegevens, zal het bedrijf ook de redenen en doeleinden specificeren voor het verzamelen van persoonlijke gegevens, en voor beperkingen bij het doorgeven van deze gegevens en de methodes daarvoor om de bescherming van persoonlijke rechten te waarborgen.

Nauwkeurigheid en veiligheid van persoonlijke gegevens

Om de nauwkeurigheid en veiligheit van persoonlijke gegevens te waarborgen zal Santen alle redelijke stappen nemen ter voorkoming en correctie van problemen zoals onbevoegde toegang, misplaatsing, vernietiging, geknoei en lekken.

Openbaar maken, corrigieren, verwijderen en gebruik opschorten

Santen zal op passende wijze reageren op verzoeken van betrokken wat beterft het openbaar maken, corrigieren, verwijderen en opschorten van het gebruik van hun persoonlijke gegevens

Wettelijke naveling 

 Santen leeft alle wetten na die betrekking hebben op de bescherming van informatie, evenals regelgeving en richtlijnen die zijn opgesteld door overheidsinstanties en andere instituten.

Additional information

For more information including GDPR and the processing of personal data please visit www.santen.eu/dataprivacy.