Sign In
MVO
Skip Navigation LinksSanten Belgium > BeNeLux (NL) > MVO > Transparantie
Contact
Santen Pharmaceutical staat open voor uw vragen en adviezen.

Transparantie

Santen onderhoudt contact met beleidsmakers, gezondheidsinstanties, gezondheidsprofessionals en patiëntenverenigingen. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de transparantie en kwaliteit van de informatie. Zij voldoen aan de van toepassing zijnde normen en principes. Alleen die medewerkers van het bedrijf, die daartoe naar behoren gemachtigd zijn, mogen dergelijke activiteiten uitvoeren.

 

Klinische ontwikkeling is een belangrijke fase in de ontwikkeling van producten en oplossingen met een goede verdraagzaamheid en werkzaamheid. Onze transparantie-eis heeft betrekking op alle stadia van klinische onderzoeken.

Betrekkingen met patiëntenorganisaties

Santen richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het leven van patiënten en hun naasten, en moedigt een open dialoog en uitwisseling van ideeën aan om een beter inzicht te krijgen in hun ziekte en zo veilige en innovatieve oplossingen en producten te ontwikkelen.

 

Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, leggen we contacten met patiëntenorganisaties en mantelzorgers, die hun rechten en belangen behartigen. Deze betrekkingen zijn gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en transparantie.

Betrekkingen met gezondheidsprofessionals

Santen zet zich in voor de verbetering van de levenskwaliteit van patiënten. Om dit te realiseren, onderhouden we betrekkingen met gezondheidsprofessionals, deskundigen en onderzoekers, die gespecialiseerd zijn in oogheelkunde en alle wetenschappelijke gebieden, die ons in staat stellen veilige en effectieve oplossingen en producten te ontwikkelen.

 

Deze betrekkingen stellen ons in staat om in alle stadia van de ontwikkeling en productie naar hen te luisteren en van hen te leren, zodat we aan hun behoeften kunnen voldoen en toegang tot innovaties die tot nut zijn voor de patiënten kunnen versnellen.

Klinische onderzoeken

Onze producten worden ontwikkeld volgens internationale normen en lokale voorschriften. Santen garandeert dat alle klinische onderzoeken aan deze normen voldoen en verplicht zich om:

  • informatie over de protocollen en resultaten van klinische onderzoeken te openbaren
  • te garanderen dat degenen, die deelnemen aan onderzoeken, dit uit eigen beweging doen en voldoende zijn geïnformeerd
  • betrouwbare informatie over het onderzoeksprotocol aan gezondheidsinstanties over te dragen