Sign In
About Santen
Skip Navigation LinksSanten > Bulgaria > About Santen > Ценности и перспектива
За контакти
Santen Pharmaceutical очаква вашите въпроси и мнения.

Перспектива на Santen

​Tenki ni sanyo-suru

"Щателно обмисляме всички съществени детайли, решаваме какво е необходимо да се направи и действаме експедитивно."

 

За да се погрижим за благото на пациентите и техните близки, ние приехме следния дългосрочен план за стратегическо развитие: до 2020 г. трябва да превърнем Santen в специализирана фармацевтична компания от световен мащаб, която се ползва както с признание по целия свят, така и с доверието на медицинските специалисти, пациентите, техните близки и обществото като цяло.

 

Нашата мисия е защитата и подобрението на зрението и здравето на пациентите. Насочвайки усилията си в областта на офталмологичните средства, Santen се надява да допринесе за усъвършенстване на методите и средствата за лечение, като предлага иновационни продукти и услуги на пациенти и медицински специалисти по целия свят.

Ценности на Santen

Основополагащи ценности и принципи на работа на нашата компания

Ясна перспектива

• За да постигнем приоритетните си цели и да обезпечим устойчив растеж на компанията, ние създаваме ясна перспектива за бъдещето и планираме стратегии за реализация на набелязаната перспектива.

Откритост

• Насърчаваме диалога и ценим открития обмен на мнения. Основополагащият принцип на работата ни винаги е да допринасяме за качеството на живот на пациентите и близките им.

Креативност и иновационност

• Ние разработваме както конкретни продукти, така и иновационни услуги и процеси. Поощряваме иноваторството и прилагаме най-добрите индустриални практики.

Развитие на кадрите

• Развитието на всеки един от служителите ни е важна част от корпоративната ни култура. Ние се подкрепяме взаимно в стремежа да действаме в съответствие с основните ценности на компанията Santen и с индивидуалните принципи на действие.

Хармония с обществото

• Стремим се да провеждаме дейността си, като спазваме етическите принципи и действаме в съответствие с интересите на обществото.

Индивидуални принципи на действие

Честност и доверие

• Изпълнявам честно работата си. Моите колеги, клиенти и партньори могат да ми имат доверие.

Ориентираност относно нуждите на клиентите

• Когато формулирам целите на работата си, винаги вземам под внимание интересите на пациентите и техните близки.

Компетентност

• Непрекъснато се стремя да повишавам квалификацията си и да усъвършенствам професионалните си умения, за да мога по-добре да се справям с предизвикателствата в работата си.

Иновационност

• Не се колебая да предприемам промени. Активно предлагам способи за подобряване на методите на работа и бързо въвеждам промени.

Сътрудничество

• Уважавам това, че хората са различни. Стремя се да разбирам и да зачитам опита и уменията на представителите на различни култури. По този начин мога да подобря качеството на работата си и съответно да увелича удовлетворението на клиентите.