Sign In
Contact
Skip Navigation LinksSanten > Bulgaria > Contact
За контакти
Santen Pharmaceutical очаква вашите въпроси и мнения.

Сантен Ой, България

1619 София
ул. „Белоток“ №3
д-р Емануил Калотов


мобилен: +359 888 755 393
тел: +359 2 442 2442


Email: emanuel.kalotov@santen.com

Други адреси за контакт в Европа

Информация за други дъщерни дружества и представителства на Santen в Европа: