Sign In
Social responsibility
Skip Navigation LinksSanten > Bulgaria > Social responsibility
За контакти
Santen Pharmaceutical очаква вашите въпроси и мнения.

Корпоративна социална отговорност (КСО)

От основаването си приз 1890 г. в продължение на вече 120 години корпоративните ценности на Santen, "Tenki ni sanyo suru", въплъщават това, което компанията счита за изключително важно. Мисията ни е да помагаме на пациентите и техните близки и да допринасяме за благото на обществото, като винаги се стремим към създаване и развитие.

 

За да може търговските ни дейности да са в съответствие с ценностите и мисията на компанията, ние съставихме "Организационни принципи", които изразяват идеала за нашата организация, към който се стремим, както и "Принципи за индивидуално действие", които определят насоки за действията и поведението на служителите ни. За да постановим по-конкретни указания за действие, ние съставихме и "Практическия кодекс на Santen", който включва "Декларация за корпоративно поведение" и "Кодекс на поведение". "Практическият кодекс на Santen" се базира на трите фундаментални аспекта - "доверието на клиента", "отговорност и професионално развитие на служителите" и "хармония с обществото" - и изисква служителите не само да изпълняват всички приложими закони и разпоредби, но и да се придържат в поведението си към най-високите стандарти на етика и честност. Постоянно се стараем да разпространяваме и поощряваме спазването на "Практическия кодекс на Santen" в рамките на цялата корпоративна група.

 

Смятаме, че интегрирането и системното спазване на принципите за корпоративна социална отговорност в търговските ни дейности ще помогне да допринесем за развитието на устойчиво обществото и околната среда и реализиране на дългосрочните цели на компанията.