Sign In
Social responsibility
Skip Navigation LinksSanten > Bulgaria > Social responsibility > Прозрачност
За контакти
Santen Pharmaceutical очаква вашите въпроси и мнения.

Прозрачност

Santen поддържа връзки с политици, здравни органи, асоциации на медицински специалисти и пациенти. Тези нейни дейности се основават на прозрачност и качество на информацията. Те отговарят на действащите принципи и стандарти. Само такива служители на компанията и надлежно упълномощени за целта лица могат да извършват такива дейности.

 

Клиничната разработка е важна фаза от разработването на продукти и решения на Santen, при които се гарантира добра поносимост и ефикасност. Изискването ни за прозрачност се отнася за всички фази на клиничните изпитвания.

Връзки с пациентски организации

Santen е съсредоточена върху подобряването на качеството на живот на пациентите и техните близки и насърчава диалог и обмен на мнения, за да може да се вслушва и да научава повече от тях, така че да разбере по-добре заболяванията им и съответно да разработва безопасни и иновационни решения и продукти.

 

За да постигнем това, ние изграждаме връзки с пациентски организации и с лицата, които ги придружават и защитават техните права и интереси. Тези връзки се базират на взаимно уважение, доверие и прозрачност.

Връзки с медицински специалисти

Santen се е ангажирала с подобряване на качеството на живот на пациентите. За тази цел трябва да развиваме връзки с медицински специалисти, експерти и изследователи в областта на офталмологията и всички сфери на науката, така че това да ни помогне да разработваме безопасни и ефективни решения и продукти.

 

Тези връзки ни позволяват да се вслушваме и да научим от тях, във всички фази от разработването и производството, как да удовлетворим нуждите им и да увеличим достъпа до иновации, които да донесат полза на пациентите.

Клинични изпитвания

При разработването на нашите продукти ние следваме международните стандарти и местните разпоредби. Santen се грижи всички клинични изпитвания да спазват тези стандарти и се ангажира:

  • Да обнародва информацията за протоколите и резултатите от клиничните изпитвания

  • Да се грижи да получава свободно и информирано съгласие от участващите в изпитванията

  • Да изпраща надеждна информация за протокола на изпитването до здравните органи