Sign In
Therapeutic Areas & Products

Катионорм®

Катионорм® представлява катионна липидно-водна наноемулсия за лечение на симптомите на „Сухо око“, с уникална Novasorb® технология.

Предлага се в иновативен 10 мл. флакон, без консерванти. Може да се използва 3 месеца след отварянето на флакона.

Препоръчва се за облекчаване на симптомите на сухото око, като щипене, сърбеж, парене или усещане за чуждо тяло (усещане за пясък или прах) в очите.

Тези симптоми могат да бъдат свързани с външни фактори (като климатик, вятър, замърсен въздух, дим, прах, пътуване със самолет) или умора на очите поради работа на компютърен екран продължително време.

Катионорм® не повлиява качеството на контактните лещи. Може да се накапва върху контактните лещи, без те да се свалят от окото.

 

Отпуска се без рецепта.


Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно листовката.