Sign In
Therapeutic Areas & Products

Косопт®

КОСОПТ®, 20 mg/ml (дорзоламид) + 5 mg/ml (тимолол), капки за очи, разтвор.

 

КОСОПТ® е предназначен за лечение на повишено вътреочно налягане (ВОН) при пациенти с откритоъгълна глаукома или псевдоексфолиативна глаукома, когато монотерапията с локален бета-блокер не е достатъчна.


За употреба само по лекарско предписание.