Sign In
Therapeutic Areas & Products
Skip Navigation LinksSanten > Bulgaria > Therapeutic Areas & Products > Глаукома > Фотил® / Фотил® Форте

Фотил® / Фотил® Форте

 

 

ФОТИЛ®, тимолол 0.5% и пилокарпин 2%, капки за очи, разтвор.

ФОТИЛ® ФОРТЕ, тимолол 0.5% и пилокарпин 4%, капки за очи, разтвор.


ФОТИЛ® / ФОТИЛ® ФОРТЕ са показани за намаляване на вътреочното налягане и се прилагат, когато е необходима комбинирана терапия при откритоъгълна глаукома, очна хипертензия, закритоъгълна глаукома и някои форми на вторична глаукома, където самостоятелното лечение с бета блокер или пилокарпин не е дало задоволителен резултат.

 

За употреба само по лекарско предписание.