Sign In
Therapeutic Areas & Products

Таптиком®

 

 

ТАПТИКОМ®, 15 микрограма/ml (тафлупрост) + 5 mg/ml (тимолол), капки за очи, разтвор в еднодозова опаковка

 

ТАПТИКОМ® е предназначен за понижаване на вътреочното налягане (ВОН) при възрастни пациенти с откритоъгълна глаукома или очна хипертензия, които имат недостатъчен отговор към локална монотерапия с бета-блокери или простагландинови аналози и се нуждаят от комбинирана терапия, и които биха имали полза от капки за очи без консерванти.

 

За употреба само по лекарско предписание.​