Sign In
Research & Development
Skip Navigation LinksSanten > Bulgaria > Research & Development

За контакти
Santen Pharmaceutical очаква вашите въпроси и мнения.

Изследвания и развитие

Корпоративната ни мрежа, обхващаща Япония, САЩ, Европа и Азия, се грижи за удовлетворяване на глобални потребности в медицината

Разработването на нови фармацевтични средства отнема дълъг период от над 10 години и включва различни процеси, вариращи от теоретични изследвания до маркетинг. За да облекчим колкото се може по-скоро притесненията на пациентите, свързани с техните заболявания, ние се стремим да подобрим ефикасността на процеса на изследвания и развитие. За тази цел Santen провежда изследвания за откриване и клинично разработване на лекарствени средства на глобална основа, като използва оборудваните звена на Santen Group и на партньорски организации по целия свят. Това ни позволява да подсилим системата си, за да можем своевременно да създаваме нови продукти, които отговарят на глобалните потребности в медицината.

 

Що се отнася до изследователските дейности, с цел да интегрираме получената информация в различните области на познания и да създаваме по-добри продукти, ние в Santen сме концентрирали изпълнението на теоретичните изследвания, неклиничните изследвания и разработването на технологии за приготвяне на нови лекарствени средства в центъра за изследвания и разработки Nara Research and Development Center. Ние работим също над способи за ускоряване на вземането на решения. За осъществяване на обмен на информация и сътрудничество в рамките на собствените работните ни мрежи, ние сме изградили собствена система за комуникация. През 2011 г. Santen купи компанията Santen S.A.S. (позната по-рано като Novagali), френска офталмологична фармацевтична компания с отлични ресурси за изследвания и развитие и за разработване на технологии за приготвяне на лекарствени средства за лечение на синдрома на сухо око. Придобиването на тази компания подобри възможностите на Santen по отношение на процесите на разработване и засили международната й конкурентоспособност в областта на офталмологичните средства.

 

За да ускори клиничните разработки Santen премести централата в Съединените щати (Santen Inc.), където провеждането на клинични изпитвания може да се извършва в сравнително кратки срокове. За да подобрим качеството и ефективността на клиничните разработки, ние работим над изграждането на система за провеждане на ранните фази на клинични разработки в САЩ, като същевременно с това провеждаме по-късните фази на клинични разработки в Япония, САЩ, Европа, Китай и други страни от Азия, както и в някои развиващи се страни.

 

rd_map.jpg  

Основни области на изследвания и развитие

Процеси на разработване

 

Обединяване на глобален опит и технологии за осигуряване на възможности за по-добро бъдеще за пациентите

​В помощ на откриването на нови лекарства и глобалните усилия за изследвания и развитие в рамките на мрежата ни Santen отделя изключително внимание на укрепването на връзките си с университети, изследователски организации и други фармацевтични фирми, с цел създаване на нови лечения за пациентите по света. Надяваме се, че тези връзки ще доведат до разработването и внедряването на нови терапии за лечение на тежка форма на синдрома на сухо око, глаукома, диабетен макуларен едем и увеит, едно заболяване с ограничени възможности за лечение.

rd_cooperation.jpg

 

Основни продукти в процес на разработване (PDF: 128 kB)