Sign In
Santen
Skip Navigation LinksSanten > Czech > Santen > Hodnoty a vize
Kontakt
Santen Pharmaceutical uvítá vaše dotazy a názory.

Vize společnosti Santen

Tenki ni sanyo​-suru

“Důkladně přemýšlíme o tom, co je důležité, jasně rozhodujeme o svých dalších krocích a jednáme pohotově.“

 

 

Abychom přinášeli prospěch pacientům a jejich blízkým, rozhodli jsme se přijmout následující dlouhodobou strategickou vizi: Rozvinout do roku 2020 společnost Santen do podoby specializované farmaceutické společnosti s globální přítomností, která je opravdu uznávána po celém světě a je důvěryhodná pro zdravotnické odborníky, pacienty, jejich blízké i lidskou společnost jako celek.

Zavázali jsme se k ochraně a zlepšování zraku a zdraví pacientů. Společnost Santen doufá, že svým zaměřením na oftalmologika přispěje k rozvoji léčebných postupů prostřednictvím inovativních výrobků a služeb pro pacienty a zdravotnické pracovníky po celém světě.

Hodnoty společnosti Santen

 

Hodnoty a zásady jednání naší organizace

Jasná vize

Abychom dosáhli našeho prvořadého cíle a neustálého růstu, vytváříme jasnou vizi budoucnosti a plánujeme strategie, jejichž prostřednictvím se naše vize plní.

Otevřenost

Podněcujeme k diskuzi a ceníme si otevřeného vyjadřování názorů. Základním principem je vždy náš cíl přispět ke zvyšování kvality života pacientů a jejich blízkých.

Kreativita a inovativnost

Vyvíjíme konkrétní výrobky a rovněž inovativní služby a procesy. Podporujeme inovativnost a uplatňujeme osvědčené postupy v daném odvětví.

Rozvoj personálu

Rozvoj každého jednotlivého zaměstnance je důležitou součástí naší firemní kultury. Podporujeme se navzájem, abychom jednali podle základních hodnot a individuálních zásad jednání společnosti Santen.

Soulad s lidskou společností

Sledujeme své etické principy a jednáme v souladu s lidskou společností.

Individuální zásady jednání

Čest a důvěra

Svou práci vykonávám čestně. Moji kolegové, zákazníci a partneři mi mohou důvěřovat.

Orientace na zákazníka

Při stanovování vlastních cílů vždy beru ohled na pacienty a jejich blízké.

Odbornost

Soustavně rozvíjím své odborné znalosti a profesní dovednosti, abych mohl překonávat výzvy, s nimiž se při své práci setkávám.

Inovativnost

Neváhám provést změny. Aktivně navrhuji vylepšení pracovních postupů a rychle zavádím změny.

Spolupráce

Respektuji rozdíly mezi lidmi. Chci porozumět zkušenostem a názorům lidí pocházejících z různých kultur a beru je v úvahu. Tak mohu zvyšovat kvalitu své práce a také spokojenost zákazníků.