Sign In
CSR
Skip Navigation LinksSanten > Czech > CSR
Kontakt
Santen Pharmaceutical uvítá vaše dotazy a názory.

Společenská odpovědnost firem (CSR)

​Hodnoty společnosti Santen – Tenki ni sanyo suru – ztělesňují to, co společnost stále považuje za důležité již déle než 120 let od svého založení v roce 1890. Naším posláním je pomáhat pacientům a jejich blízkým a tím přispívat k rozvoji lidské společnosti neustálým tvůrčím a inovačním úsilím.


Abychom zajistili, že všechny obchodní aktivity budou v souladu s hodnotami a posláním naší společnosti, zavedli jsme „Organizační zásady“ jako formulaci ideálního stavu naší organizace a „Individuální zásady jednání“ jako vodítko k tomu, jak by zaměstnanci měli jednat a chovat se. Abychom poskytli konkrétnější zásady jednání, rovněž jsme formulovali „Zásady společnosti Santen“, které obsahují „Prohlášení o firemním chování“ a „Pravidla chování“. Pravidla chování společnosti Santen, která se zaměřují na tři pilíře: „důvěra zákazníků“, „odpovědnost a růst zaměstnanců“ a „soulad s lidskou společností“, vyžadují, aby zaměstnanci nejen splňovali všechny platné zákony a předpisy, ale aby v rámci svého chování také dodržovali nejvyšší standardy etiky a čestnosti. Průběžně pracujeme na šíření a podpoře dodržování Pravidel zásad společnosti Santen napříč celou skupinou.


Věříme, že uceleným a soustavným prováděním obchodních aktivit a aktivit v rámci CSR můžeme přispět k trvalé udržitelnosti lidské společnosti a životního prostředí, což povede k realizaci naší dlouhodobé vize řízení.