Sign In
Média a investoři
Skip Navigation LinksSanten > Czech > Média a investoři

Média a investoři

media_investors2.jpg

Webové stránky Santen obsahují soubor dat, které vám pomohou analyzovat a posoudit naši investiční hodnotu. Tato data obsahují naše poslední účetní závěrky a minulé obchodní a finanční výsledky. Tato data budeme i nadále aktualizovat v reálném čase a tím průbojně jednat v oblasti vztahů s investory. Získáme tím lepší uznání mezi našimi akcionáři a investory. Více informací naleznete na stránce Investoři.


Pro mediální účely si lze na stránkách Novinky a Média prohlédnout a stáhnout tiskové zprávy a ilustrace společnosti Santen.