Sign In
Výzkum a vývoj
Skip Navigation LinksSanten > Czech > Výzkum a vývoj

Kontakt
Santen Pharmaceutical uvítá vaše dotazy a názory.

Výzkum a vývoj

Sladění globálních lékařských potřeb s našimi sítěmi, které zahrnují Japonsko, Spojené státy, Evropu a Asii

Vývoj nových léčiv vyžaduje dlouhou dobu (více než 10 let), jakož i rozmanité procesy od základního výzkumu až po uvedení na trh. Abychom pacienty zbavili obav z jejich nemoci co nejdříve, musíme zlepšit efektivitu našeho procesu výzkumu a vývoje. Za tímto účelem provádí společnost Santen výzkum léčiv a klinický vývoj na globálním základě s využitím závodů skupiny Santen a souvisejících organizací po celém světě. Tímto způsobem podporujeme svůj systém k vytváření nových výrobků, které včas vyhoví globálním lékařským potřebám.


Pokud jde o výzkumné činnosti v rámci Santen, soustředili jsme svůj základní výzkum, neklinické studie a výzkum složení léčiv do nového Výzkumného a vývojového centra Nara, abychom začlenili poznatky z našich různých oborů a vytvářeli lepší výrobky. Rovněž pracujeme na urychlení našeho procesu rozhodování. S pomocí externích organizací jsme vytvořili systém k usnadnění výměny informací a spolupráci v našich vlastních sítích. Santen koupila v roce 2011 Santen S.A.S. (dříve pod názvem Novagali), francouzskou farmaceutickou společnost v odvětví oftalmologie, která má vynikající kompetence v oblasti výzkumu a vývoje a technologie formulace léčiv zaměřené na suché oko. Tento nákup posílil rozvoj interních postupů Santen a zvýšil její mezinárodní konkurenceschopnost v oblasti oftalmologie.


Aby společnost Santen urychlila svůj klinický vývoj, přemístila své ústředí do Spojených států (Santen Inc.), kde lze klinické zkoušky provádět v relativně krátké době. Abychom zvýšili kvalitu a efektivitu klinického vývoje, budujeme systém k provádění klinického vývoje v počáteční fázi ve Spojených státech, přičemž klinický vývoj v pozdní fázi probíhá v Japonsku, Spojených státech, Evropě, Číně a dalších asijských zemích, jakož i v jiných rozvíjejících se zemích.


rd_map.jpg


Primární oblasti výzkumu a vývoje

primary_rd_domains.PNG

Slučování globálních zkušeností s technologií s cílem nabízet lepší budoucnost pacientům

Abychom podpořili své úsilí v oblasti objevování léků na bázi sítě a globálního výzkumu a vývoje, Santen klade značný důraz na posílení svých vztahů s univerzitami, výzkumnými organizacemi a dalšími farmaceutickými firmami s cílem vytvářet nové léčebné postupy pro pacienty na celém světě. Doufáme, že tyto vztahy povedou k objevení a uvedení nových léčebných postupů pro léčbu těžkého syndromu suchého oka, glaukomu, diabetického makulárního edému a uveitidy – stavu s omezenými možnostmi léčby.

rd_cooperation.jpg