Sign In
Virksomhedens sociale ansvar
Kontakt
Santen Pharmaceutical glæder sig over dine spørgsmål og kommentarer.

Transparens

​Santen har relationer til politiske beslutningstagere, sundhedsmyndigheder, sundhedspersonale og patientorganisationer. Disse aktiviteter baserer på oplysningernes transparens og kvalitet. De er i overensstemmelse med de gældende standarder og principper. Kun de af virksomhedens medarbejdere, som er autoriserede til dette formål, må udføre denne type aktiviteter.


Klinisk udvikling er en vigtig fase i udviklingen af produkter og løsninger hos Santen, hvilket sikrer en høj tolerance og virkning. Vores krav om transparens gælder for alle faserne af kliniske forsøg.

Forhold til patientforeninger

Santen fokuserer på at forbedre livskvaliteten for patienterne og deres kære og opmuntrer til dialog og meningsudveksling, så vi kan lytte til dem og lære fra dem for at opnå en bedre forståelse for deres sygdom og dermed kunne udvikle sikre og innovative løsninger og produkter.


For at kunne leve op til denne forpligtelse skaber vi relationer til patientforeninger og de personer, der ledsager dem og kæmper for deres rettigheder og interesser. Disse relationer er baseret på gensidig respekt, tillid og transparens.

Forhold til sundhedspersonale

Santen stræber efter at forbedre patienternes livskvalitet. Til dette formål har vi skabt relationer til sundhedspersonale, eksperter og forskere med speciale i behandling af øjensygdomme og alle videnskabelige områder, der giver os mulighed for at udvikle sikre og effektive løsninger og produkter.


Disse relationer gør det muligt for os at lytte til dem og lære fra dem i alle udviklingens og markedsføringens faser, så vi kan opfylde deres behov og fremskynde tilgangen til innovationer, der vil være til gavn for patienterne.

Kliniske forsøg

Udviklingen af vores produkter sker i overensstemmelse med internationale standarder og lokale bestemmelser. Santen forsikrer, at alle kliniske forsøg er i overensstemmelse med disse standarder og har forpligtet sig til at:

  • offentliggøre oplysninger om de kliniske forsøgs protokoller og resultater.
  • sikre frivilligt og velinformeret samtykke fra forsøgenes deltagere.
  • videregive pålidelige oplysninger om forsøgsprotokollen til sundhedsmyndighederne.