Sign In
Forskning og udvikling
Skip Navigation LinksSanten > Denmark > Forskning og udvikling

Kontakt
Santen Pharmaceutical glæder sig over dine spørgsmål og kommentarer.

Forskning og udvikling

Vi ønsker at imødegå globale medicinske behov med vores netværk, der dækker Japan, USA, Europa og Asien

Udvikling af nye lægemidler indebærer en lang periode på over 10 år samt en række processer lige fra grundlæggende forskning til markedsføring. For hurtigst muligt at kunne befri patienterne for deres bekymringer om deres sygdom er vi nødt til at forbedre effektiviteten af vores forskning- og udviklingsproces. Til dette formål udfører Santen lægemiddelforskning og klinisk udvikling på globalt plan og gør brug af faciliteterne hos Santen Group og tilknyttede organisationer verden rundt. På denne måde forstærker vi vores system, så vi kan udvikle nye produkter, der dækker globale medicinske behov i tide.


Med henblik på vores forskningsaktiviteter har vi hos Santen samlet vores grundlæggende forskning, ikke-kliniske undersøgelser og forskning i lægemiddelformulering på Nara Research and Development Center for at integrere de forskellige afdelingers viden og skabe bedre produkter. Vi arbejder også på at fremskynde vores beslutningsproces. Sammen med eksterne organisationer har vi opbygget et system, der letter udvekslingen af oplysninger og samarbejdet gennem vores egne netværk. Santen opkøbte i 2011 Santen S.A.S. (tidligere kendt som Novagali), et fransk medicinalfirma med speciale i øjensygdomme med fremragende forsknings- og udviklingsfaciliteter og teknologier til lægemiddelformulering inden for behandling af tørre øjne. Dette opkøb har styrket Santens udviklingskanaler og gjort firmaet mere konkurrencedygtigt inden for oftalmologi.


For at fremskynde den kliniske udvikling har Santen flyttet sit hovedsæde til USA (Santen Inc.), hvor kliniske forsøg kan udføres på relativt kort tid. For at forbedre kvaliteten og effektiviteten af den kliniske udvikling er vi i færd med at opbygge et system, hvor den tidlige fase af den kliniske udvikling vil blive gennemført i USA, og den sene fase af den kliniske udvikling vil blive gennemført i Japan, USA, Europa, Kina og andre asiatiske lande samt andre udviklingslande.


 

rd_map.jpg
 


 

Primære forsknings- og udviklingsområder

primary_rd_domains.PNG
 

Sammenføring af global erfaring og teknologi for at give patienterne en lysere fremtid

For at fremme vores netværksbaserede lægemiddelforskning og globale forsknings- og udviklingsaktiviteter lægger Santen særlig vægt på at styrke samarbejdet med universiteter, forskningsorganisationer og andre medicinalfirmaer med henblik på at udvikle nye behandlinger til patienter i hele verden. Vi håber på, at dette samarbejde fører til opdagelse og markedsføring af nye behandlinger af alvorlige tilfælde af tørre øjne, grøn stær, diabetesrelateret makulært ødem og uveitis (årehindebetændelse), en sygdom med begrænsede behandlingsmuligheder.

rd_cooperation.jpg