Sign In
Tietoa Santenista
Skip Navigation LinksSanten > Suomi > Tietoa Santenista > Arvot ja toimintaperiaatteet

Arvot ja toimintaperiaatteet

Tenki ni sanyo​-suru

“We think carefully about what is essential, decide clearly what we should do, and act quickly.”

 

​Asetamme asiakkaan hyvinvoinnin etusijalle kehittämällä innovatiivisia tuotteita ja palveluita. Keskitymme erityisosaamiseemme ja näin parannamme potilaiden sekä heidän läheistensä terveyttä ja elämänlaatua.


Keskitymme yhä terävämmin kilpailukykyisten silmälääkkeiden tutkimukseen, kehittämiseen ja tuotantoon sekä todellisiin asiakastarpeisiin. Se edellyttää, että viritämme kulttuuriamme entistä kasvuhakuisemmaksi ja kansainvälisemmäksi - sekä myös luovuuteen ja innovatiivisuuteen kannustavaksi. Kasvumme perustana ovat Santenin yhteiset arvot ja tapa toimia. Kunnianhimoisten tavoitteidemme saavuttamiseksi juuri yhteiset arvot pitävät meidät oikeassa suunnassa yhä vaativammaksi muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kansainväliseen kasvuun yhteiseltä arvopohjalta

Organisaatiomme arvot ja toimintaperiaatteet

Selkeä visio

Jotta saavutamme ensisijaiset tavoitteemme ja kestävän kasvun, luomme selkeän vision tulevaisuudesta ja suunnittelemme strategiat, joilla toteutamme visiomme.

Avoimuus

Rohkaisemme toisiamme keskusteluun ja arvostamme avointa mielipiteiden ilmaisua. Perustana on aina ensisijainen tavoitteemme parantaa potilaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua.

Luovuus ja innovatiivisuus

Kehitämme paitsi konkreettisia tuotteita, myös uudenlaisia palveluja ja prosesseja. Tuemme innovatiivisuutta ja sovellamme alan parhaita käytäntöjä.

Henkilöstön kehittyminen

Yksilön kehittyminen on tärkeä osa yrityskulttuuriamme. Rohkaisemme toisiamme toimimaan Santenin perusarvojen ja yksilön toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Yhteiskuntavastuullisuus

Noudatamme eettisiä periaatteita ja toimimme sopusoinnussa yhteiskunnan kanssa.

Minun arvoni ja toimintaperiaatteeni

Rehellisyys ja luottamus

Teen työni vilpittömästi. Työtoverini, asiakkaat ja yhteistyökumppanit voivat luottaa minuun.

Asiakaslähtöinen ajattelu

Otan aina huomioon potilaat ja heidän läheisensä, kun asetan itselleni tavoitteita.

Erityisosaaminen

Kehitän jatkuvasti erityisosaamistani ja ammattitaitoani, jotta suoriudun mahdollisimman hyvin työni haasteista.

Innovatiivisuus

En epäröi tehdä muutoksia. Ehdotan aktiivisesti parannuksia työtapoihin ja toteutan muutokset ripeästi.

Yhteistyö

Kunnioitan ihmisten erilaisuutta. Pyrin ymmärtämään ja ottamaan huomioon eri kulttuureista tulevien ihmisten kokemuksia ja näkemyksiä. Näin voin parantaa työni laatua ja sitä kautta myös asiakkaiden tyytyväisyyttä.