Sign In
Yhteiskuntavastuu
Skip Navigation LinksSanten > Suomi > Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu

Santen noudattaa innovaatioissaan, tuotteissaan ja asiakaspalvelussaan alan parhaita käytäntöjä. Meillä on hyvä maine liiketoimintaa eettisesti harjoittavana yhtiönä. Toimimme yhtä tinkimättömästi myös tulevaisuudessa.

 

Jokaisen työntekijän odotetaan noudattavan lakia, mutta Santenin omat eettiset ohjeet, Santen Code of Corporate Conduct, ovat lainsäädäntöäkin tiukempia. Ne ovat liiketoimintamme perusta ja ne on tarkoitettu kaikille yrityksen toimintaan liittyville osapuolille. Normien ydin mukailee vanhaa kultaista sääntöä: Kohtele muita niin kuin toivot itseäsi kohdeltavan. Yhteistyökumppaneille, asiakkaille, tuotteiden käyttäjille ja osakkeenomistajille luomme lisäarvoa kehittämällä tuotteita ja palveluita jatkuvasti.


Santen-konsernin yritykset ja liikekumppanit ovat itsenäisiä yksiköitä, joilla on omat roolinsa ja velvollisuutensa.


Kunnioitamme yksittäisten työntekijöiden oikeuksia ja yksilöllisiä ominaisuuksia. Pyrimme yhteistyössä työntekijöiden kanssa kehittämään osaamisen tasoa ja laatua, jotta voimme parantaa omavaraisuuttamme, joustavuuttamme ja menestystämme.


Pyrimme aktiivisesti suojelemaan luontoa ja vaalimaan ympäristöä kaikkialla maailmassa. Kehitämme yhteistyösuhteita toimialueidemme yhteisöjen kanssa ja noudatamme kansainvälisen yhteisön vaatimuksia mahdollisimman tarkasti. Edistämme lääketiedettä ja farmasiaa maailmanlaajuisesti.​