Sign In
Yhteiskuntavastuu
Skip Navigation LinksSanten > Suomi > Yhteiskuntavastuu > Läpinäkyvyys

Läpinäkyvyys

Santen ylläpitää suhteita päättäjien, terveysviranomaisten, terveydenhuollon ammattilaisten ja potilasjärjestöjen kanssa. Nämä toimet perustuvat avoimuuteen ja tietojen laadukkuuteen. Nämä toimet perustuvat standardeihin, normeihin ja periaatteisiin. Vain yrityksemme asianmukaisesti hyväksymät henkilöt tätä tarkoitusta varten voi harjoittaa näitä toimintoja.


Kliininen tutkimus on tärkeä vaihe tuotteiden ja ratkaisujen kehittämisessä, jotka takaavat hyvän tehon ja siedettävyyden. Avoimuutta koskevia vaatimuksiamme sovelletaan kaikkiin kliinisten tutkimusten vaiheisiin.

Suhteet potilasjärjestöjen kanssa

Santen keskittyy parantamaan potilaiden ja heidän läheisten elämänlaatua. Kannustamme aktiiviseen vuoropuheluun kuunnellaksemme ja oppiaksemme ymmärtämään paremmin heidän sairautensa sekä kehittämään turvallisia ja innovatiivisia ratkaisuja ja tuotteita.

Nämä suhteet perustuvat keskinäiseen kunnioitukseen, luottamukseen ja avoimuuteen .

Suhteet terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Santen on sitoutunut parantamaan potilaiden elämänlaatua. Tästä syystä olemme kehittäneet suhteitamme terveydenhuollon ammattilaisten, asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa, keiden avulla pystymme kehittämään turvallisia ja tehokkaita ratkaisuja ja tuotteita.

Tavoitteenamme on kuunnella ja oppia kaikissa kehittämisen ja valmistuksen vaiheissa, jotta paremmin vastaisimme heidän tarpeisiinsa sekä nopeuttaisimme potilaille hyödyllisiin innovaatioihin.

Kliiniset lääketutkimukset

Kehittämämme tuotteet seuraavat kansainvälisiä standardeja ja paikallisia määräyksiä. Santen varmistaa, että kaikki kliiniset tutkimukset noudattavat näitä sitoumuksia:

  • Julkistaa kliinisten tutkimusten tulokset ja protokollat
  • Varmistaa tutkimuksiin osallistuvien vapaaehtoisen ja tietoisen suostumuksen
  • Välittää luotettavan tiedon tutkimussuunnitelmasta terveysviranomaisille