Sign In
Media & Sijoittajasuhteet
Skip Navigation LinksSanten > Suomi > Media & Sijoittajasuhteet > Uutiset > Hyprosan, uusi säilytysaineeton lääkevalmiste kuivasilmäisyyden hoitoon
Yhteystiedot
Ota yhteyttä Santeniin

Hyprosan, uusi säilytysaineeton lääkevalmiste kuivasilmäisyyden hoitoon

17.2.2014

Hyprosan_3-pack[1].jpg 

Santen on tuonut markkinoille ensimmäisen kuivien silmien hoitoon tarkoitetun säilytysaineettoman lääkevalmisteen tippapullossa.

 

Hyprosan™ on käytännöllinen uutuus kerta-annosvalmisteiden rinnalle. Uusi edistyksellinen Novelia®-tippapullo mahdollistaa säilytysaineettoman hoidon ja siten myös käytön piilolinssien kanssa. Hyprosan™ sisältää laajasti käytettyä vaikuttavaa ainetta hypromelloosia.

 

Uusi innovatiivinen tippapullo ei sisällä säilytysaineita, joita on tärkeää välttää erityisesti kuivien silmien pitkäaikaishoidossa.1,2

 

Hyprosan™ on reseptillä peruskorvattava lääke 1.4.2014 alkaen.

 

 

1) Baudouin C ym.; Preservatives in eyedrops: The good, the bad and the ugly; Prog Ret Eye Res, 29, 2010; 312–324

2) Miyake and Baudouin. Effects of preservatives on and beyond the ocular surface. Expert panel discussions during the 10 th International Meeting on Ocular Pharmacology and Therapeutics (ISOPT) – Paris March 7-10, 2013.

 

 

Hyprosan 3,2 mg/ml –silmätipat, 3,2 mg/ml hypromelloosi

Käyttöaiheet: Luonnollisten kyynelten korvike kuivan silmän oireiden, mukaan lukien keratoconjunctivitis sicca, hoitoon aikuisille.

Annostus ja antotapa: Yksi tippa silmään kolme kertaa vuorokaudessa tai tarvittaessa. Pediatriset potilaat

Hyprosan-silmätippojen turvallisuutta ja tehoa lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten hoidossa ei ole varmistettu.  Antotapa: Hyprosan tulee tiputtaa silmään vasta kun on kulunut vähintään viisi minuuttia muiden silmään annosteltavien lääkkeiden annosta.

Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Hyprosan-silmätipat eivät sisällä säilytysainetta, joten niitä voi käyttää yhtä aikaa piilolinssien kanssa.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Fertiliteetti, raskaus ja imetys: Raskaus: Hyprosan-silmätippoja voidaan käyttää raskauden aikana. Imetys: Hyprosan-silmätippoja voidaan käyttää imetyksen aikana. Hedelmällisyys: Ei vaikutusta.

Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn: Vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn, voi aiheuttaa ohimenevää näön sumentumista silmään tiputtamisen jälkeen.

Haittavaikutukset: Melko harvinainen: Paikallinen kirvely, silmäkipu ja näön sumentuminen.

Pakkaukset:10 ml ja 3x10 ml. Apteekista. Oireiden pitkittyessä käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkauksessa olevaan käyttöohjeeseen.​