Sign In
Media & Sijoittajasuhteet
Skip Navigation LinksSanten > Suomi > Media & Sijoittajasuhteet > Uutiset > Santen sai myyntiluvan EU:ssa Ikervis-valmisteelle
Yhteystiedot
Ota yhteyttä Santeniin

Santen sai myyntiluvan EU:ssa Ikervis-valmisteelle

25.2.2015

​25. maaliskuuta 2015 – Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (Osaka, JAPANI, Tokion pörssin koodi 4536) (Santen) ilmoitti tänään saaneensa myyntiluvan Euroopan komissiolta Ikervis-valmisteelle. Ikervis on hyväksytty vaikean sarveiskalvotulehduksen hoitoon aikuispotilaille, jotka kärsivät kuivasilmäisyydestä keinokyynelhoidosta huolimatta.

 

Myyntiluvan myöntämistä tuki III vaiheen kliininen ohjelma, jossa tutkittiin siklosporiinin tehoa ja turvallisuutta eurooppalaisilla kuivasilmäisyydestä kärsivillä potilailla, joilla oli vaikea sarveiskarvotulehdus. Toimitettujen laatua, turvallisuutta ja tehoa koskevien tietojen nojalla Ikervis sai myönteisen lausunnon Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitealta (CHMP) tammikuussa 2015. CHMP katsoi, että Ikervis-valmisteella on suotuisa riski-hyötysuhde ja näin ollen suositteli myyntiluvan myöntämistä. Ikervis on ensimmäinen lääke Euroopassa vaikean sarveiskalvotulehduksen hoitoon aikuispotilaille, jotka kärsivät kuivasilmäisyydestä.

 

Professori Andrea Leonardi, Paduan yliopisto, Italia, lisäsi: "Vaikean sarveiskalvotulehduksen hoito kuivasilmäisyydestä kärsivillä potilailla on ollut tähän saakka todella hankalaa ja Ikervis-valmisteen saatavuus Euroopassa on merkittävä edistysaskel vakavasta kuivasilmäisyydestä kärsivien potilaiden hoidossa."

 

Masamichi Sato, Santen Euroopan ja Santen Holdings EU BV:n johtaja, totesi lopuksi: "Olemme ilahtuneita tämänpäiväisestä myyntiluvan saamisesta. Se tarjoaa kuivasilmäisyydestä kärsiville potilaille, joilla on vaikea sarveiskalvotulehdus, ensimmäisen reseptilääkehoidon Euroopassa. Olemme edelleenkin sitoutuneita tarjoamaan uusia hoitoja kuivasilmäisyydestä kärsiville ihmisille. Ikervis on selvä tulos Santenin potilaskeskeisestä innovaatiotavasta."

Tietoa Ikervis-valmisteesta

Ikervis®-valmisteen vaikuttava aine on siklosporiini, immunosuppressiivinen aine, joka kuuluu silmätautien lääkkeiden luokkaan. Siklosporiini estää proinflammatoristen sytokiinien vapautumista, ja sillä on tulehdusta estävä vaikutus silmän pinnan soluissa.  Ikervis-valmisteen hyötyjä ovat sen kyky parantaa silmän pinnan vaurioita ja vähentää tulehdusta kuivasilmäisyydestä kärsivillä potilailla, joilla on vaikea sarveiskalvotulehdus.

Tietoa Santenista

Santen on silmien ja reuman hoitoon erikoistunut yritys, joka tutkii, kehittää ja markkinoi lääkkeitä. Yrityksellä on toimipisteitä yli 20 maassa, ja se toimittaa tuotteita kuluttajille yli 70 maahan. Santenilla on suurin markkinaosuus reseptisilmälääkkeissä Japanin markkinoilla. Yhtenä maailman johtavista silmälääkeyrityksistä Santen pyrkii edistämään yhteiskunnan hyvinvointia toimittamalla arvokkaita tuotteita ja palveluja tyydyttämättömien hoitotarpeiden täyttämiseksi.

Santenin tulevaisuuteen suuntautuneet lausunnot

Tämän lehdistötiedotteen sisältämät tiedot sisältävät niin sanottuja "tulevaisuuteen suuntautuneita lausuntoja". Näiden ennusteiden toteutumiseen vaikuttavat erilaisten seikkojen aiheuttamat riskit ja epävarmuus. Tästä syystä on huomattava, että todelliset tulokset saattavat poiketa huomattavasti näistä ennusteista. Liiketoiminnalliseen suorituskykyyn ja taloudellisiin olosuhteisiin vaikuttavat Japanin ja muiden maiden hallitusten tekemät säädösmuutokset sairausvakuutuksia, lääkkeiden hinnoittelua ja muita järjestelmiä koskien sekä markkinamuuttujat, kuten korot ja ulkomaan valuuttakurssit.

 

Tämä lehdistötiedote laaditaan myös muilla kielillä. Alkuperäinen asiakirja on englanninkielinen, ja käännetyt asiakirjat on tarkoitettu vain viitteeksi. Mikäli englanninkielisen version ja käännöksen välillä on ristiriitaisuuksia, englanninkielinen versio on voimassa. Alkuperäinen englanninkielinen asiakirja on nähtävissä verkkosivuilla http://www.santen.com.

Yhteystiedot

Mediasuhteet

Nicolas Merigeau / Emmanuel Huynh

NewCap.

nmerigeau@newcap.fr

Puh: +33 1 4471 9498

Santen

Geneviève Garrigos

Corporate Communication Director - Santen Europe

Puh : +33 6 6554 6019

 

Takashi Hibi

General Manager, Corporate Communications Group

Santen Pharmaceutical Co., Ltd

Sähköposti: ir@santen.co.jp

Puh: +81 6 4802 9360