Sign In
Media & Sijoittajasuhteet
Skip Navigation LinksSanten > Suomi > Media & Sijoittajasuhteet > Uutiset > Santen, RIKEN ja FBRI ilmoittavat tutkimusyhteistyöstä uusien verkkokalvosairauden hoitomuotojen kehittämistä varten
Yhteystiedot
Ota yhteyttä Santeniin

Santen, RIKEN ja FBRI ilmoittavat tutkimusyhteistyöstä uusien verkkokalvosairauden hoitomuotojen kehittämistä varten

6.10.2016

​6.10.2016, Osaka, Saitama ja Hyogo, Japani - Santen Pharmaceutical Co., Ltd. ("Santen"), RIKEN ja biolääketieteellisen tutkimuksen ja innovoinnin säätiö Foundation for Biomedical Research and Innovation ("FBRI") ilmoittivat aloittavansa tutkimusyhteistyön, jonka tavoitteena on kehittää uusia mahdollisia lääkkeitä valoreseptoreiden rappeumasairauksiin, kuten verkkokalvon pigmenttisurkastumaan1 ja silmänpohjan ikärappeumaan2, käyttämällä iPS-soluista erilaistettuja verkkokalvon soluja.

 

Osana tutkimusyhteistyötä perustetaan tutkimuslaboratorio FBRI:n biolääketieteellisen tutkimus- ja innovointi-instituutin tutkimusrakennukseen. Nämä kolme osapuolta luovat yhdessä tautimalleja, jotka kuvastavat valoreseptoreiden rappeumasairauksien patologisia tiloja, ja arvioivat mahdollisia lääkkeitä näillä malleilla käyttämällä erilaistamiseen liittyvää tekniikkaa ja tuottamalla verkkokalvon soluja RIKENin keräämistä iPS-soluista.

 

Osapuolten tutkimusyhteistyön tavoitteena on kehittää innovatiivisia tuotteita, joita voidaan käyttää potilaiden valoreseptoreiden rappeumasairauksien hoidossa.

 

1Verkkokalvon pigmenttisurkastuma on perinnöllinen etenevä verkkokalvosairaus, jossa valoreseptoreiden ja verkkokalvon pigmenttiepiteelisolujen toiminta heikkenee. Näön heikkeneminen ilmenee yleensä näönmenetyksenä, hämäräsokeutena ja näkökentän supistumisena.

2Silmänpohjan ikärappeuma (AMD) on yleinen verkkokalvosairaus yli 50-vuotiailla. Sille on tyypillistä etenevä makularappeuma, joka aiheuttaa keskeisen näön ja näöntarkkuuden heikkenemistä.

 

Lisätietoja alkuperäisessä englanninkielisessä tiedotteessa (www.santen.com): http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1405141