Sign In
Tutkimus ja Tuotekehitys
Skip Navigation LinksSanten > Suomi > Tutkimus ja Tuotekehitys

Yhteystiedot
Ota yhteyttä Santeniin

Tutkimus ja Tuotekehitys

Uusien lääkkeiden kehittäminen on pitkä, yli kymmenen vuotta kestävä matka, johon kuuluu useita erilaisia vaiheita aina perustutkimuksesta markkinointiin. Jotta voisimme tuoda potilaille helpotusta mahdollisimman nopeasti, meidän täytyy pyrkiä tehostamaan tutkimus- ja tuotekehitysprosessiamme. Tämän vuoksi teemme lääketutkimusta ja kliinistä kehitystyötä globaalisti. Santen-konsernilla on tutkimuslaitoksia ja –organisaatioita eri puolilla maailmaa. Jatkuvasti vahvistuvan järjestelmämme avulla kehitämme uusia tuotteita, jotka vastaavat maailman lääketarpeisiin oikea-aikaisesti. 

Santenin perustutkimus, ei-kliiniset tutkimukset sekä lääkkeiden formulointitutkimus on keskitetty Naran tutkimus- ja tuotekehityskeskukseen. Näin voimme yhdistää eri sektoreiden osaamisen entistä parempien tuotteiden kehittämiseksi. Olemme kehittäneet järjestelmän, joka helpottaa tiedon jakamista ja yhteistyötä ulkopuolisten kumppaneiden ja omien verkostojemme kanssa. Vuonna 2011 Santen osti Santen S.A.S.:n (ent. Novagali), ranskalaisen silmälääkeyrityksen, jolla on erinomaiset tutkimus- ja tuotekehitysresurssit sekä formulointiteknologiat kuivien silmien hoitoon tarkoitetuille tuotteille. Tämä yrityskauppa vahvisti Santenin kehitysprosesseja ja paransi sen kansainvälistä kilpailukykyä silmälääkemarkkinoilla.

Kehitystyön nopeuttamiseksi Santen on siirtänyt kliinisen tutkimuskeskuksensa Yhdysvaltoihin (Santen Inc.), jossa kliinisiä kokeita voidaan tehdä suhteellisen nopealla aikataululla. Haluamme parantaa myös kliinisen tutkimuksen laatua ja tehokkuutta, ja tätä varten luomme järjestelmää, jossa varhaisen vaiheen kliininen kehitystyö tehdään Yhdysvalloissa ja myöhempien vaiheiden kehitystyötä jatketaan Japanissa, Yhdysvalloissa, Euroopassa, Kiinassa ja muissa Aasian maissa sekä mahdollisissa uusissa toimintamaissa.

rd_map.jpg

Ensisijaiset tutkimuskohteet

primary_rd_domains.PNG
 

Kehitysprosessi

Verkostokeskeisen lääkkeiden kehityksen sekä maailmanlaajuisen tutkimus- ja tuotekehitystyönsä edistämiseksi Santen panostaa merkittävästi yhteistyöhön yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden lääkeyritysten kanssa. Tavoitteena on löytää uusia hoitomuotoja potilaille kaikkialla maailmassa. Toivomme, että tämän yhteistyön tuloksena löydetään ja saadaan markkinoille uusia tapoja lääkitä ja hoitaa vakavaa kuivasilmäisyyttä, silmänpainetautia sekä diabeteksen aiheuttamaa makulaarista ödeemaa ja uveiittia, joihin tällä hetkellä ei ole paljon hoitovaihtoehtoja.

rd_cooperation.jpg

Tutkimus ja tuotekehitys Santen Oy:ssä

Santen Oy:n tutkimus ja tuotekehitystoiminta on keskittynyt Tampereelle ja Helsinkiin. Tutkimushenkilöstöön kuuluu farmaseuttisen tutkimuksen, prekliinisen ja kliinisen tutkimuksen sekä myyntilupa- ja projektihallinnon ammattilaisia.

 

Suomen tutkimus- ja tuotekehitysorganisaation työhön kuuluvat mm.

  • Euroopan, Venäjän ja CIS-maihin tarkoitettujen uusien tuotteiden tukeminen
  • uusien tuoteideoiden arvioiminen
  • yhteistyösuhteiden luominen ja ylläpitäminen ulkopuolisiin tutkijoihin ja tutkimuslaitoksiin Euroopassa
  • yrityksen ulkopuolella tehtävien prekliinisten tutkimusten koordinointi osallistuminen globaalien kliinisten tutkimusten suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin sekä kaupallisten tuotteiden tukemiseen
  • myyntilupien koordinointi, valmistelu ja myyntilupahakemusten jättäminen (mukaan lukien Venäjä ja CIS-maat) sekä nykyisten myyntilupien ylläpitäminen Euroopassa
  • Santen Euroopan edustaminen Santenin globaaleissa projekteissa sekä paikallisten eurooppalaisten projektien hallinnointi