Sign In
CSR
Skip Navigation LinksSanten > Hungary > CSR > Átláthatóság
Kapcsolatfelvétel
Santen Pharmaceutical örömmel fogadja kérdéseit és véleményét.

Átláthatóság

​A Santen SAS kapcsolatokat ápol törvényhozó szervezetekkel, egészségügyi hatóságokkal, egészségügyi szakemberekkel és betegvédelmi társulásokkal. Az ilyen tevékenységek alapja az átláthatóság és az információ minősége. Ennek köszönhetően mindig összhangban vannak az éppen érvényben lévő szabványokkal és elvekkel. Csak a vállalat és az e célra felhatalmazott egyének végezhetnek ilyen tevékenységeket.


A klinikai fejlesztés fontos fázisa a termékfejlesztésnek és a Santen megoldásainak, amely biztosítja a megfelelő toleranciát és hatásfokot. Az átláthatósági követelményünk a klinikai vizsgálatok minden fázisára érvényes.

Betegvédelmi szervezetekkel való kapcsolatok

A Santen a betegek és szeretteik életminőségének a javítására összpontosít, párbeszédre és információcserére ösztönöz, hogy panaszaikat meghallgatva tanuljon és megértse a betegségeik lényegét, valamint biztonságos és innovatív megoldásokat és termékeket fejleszthessen ki.
E cél eléréséhez kapcsolatokat építünk ki a betegvédelmi szervezetekkel és az azokkal kapcsolatban lévő és érdekeiket védő egyénekkel. Ezek a kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten, bizalmon és átláthatóságon alapulnak.

Egészségügyi szakemberekkel való kapcsolatok

A Santen elkötelezte magát a betegek életminőségének a javítására. Kapcsolatokat építettünk ki olyan egészségügyi szakemberekkel és kutatókkal, akiknek szakterülete a szemészet, valamint azon tudományos szakterületek, amelyek hozzásegíthetnek minket a biztonságos és hatékony megoldások és termékek kifejlesztéséhez.


Ezek a kapcsolatok lehetővé teszik számunkra, hogy meghallgassuk őket, tanuljunk tőlük a fejlesztés és gyártás minden fázisában, hogy megfelelhessünk elvárásaiknak, és gyorsabban hozzájussunk mindazon újításokhoz, amelyek betegink hasznára válhatnak.

Klinikai vizsgálatok

A termékeink fejlesztése során betartjuk a nemzetközi szabványokat és a helyi jogszabályokat. A Santen biztosítja, hogy valamennyi klinikai vizsgálata összhangban van ezekkel a szabványokkal, és elkötelezte magát, hogy:

  • tájékoztatja a nyilvánosságot a klinikai vizsgálatok protokolljairól és azok eredményeiről
  • a klinikai vizsgálatok minden résztvevőjének szabad és tájékozott belegyezést biztosít
  • az egészségügyi hatóságoknak megbízható információkat továbbít a vizsgálatok protokolljairól