Sign In
Socialinis atsakingumas
Skip Navigation LinksSanten > Lithuania > Socialinis atsakingumas
Susisiekti
"Santen Pharmaceutical" sveikina jūsų klausimus ir nuomones.

Įmonių socialinis atsakingumas

„Santen“ vertybės – Tenki ni sanyo suru – įkūnija tai, ką bendrovė laiko svarbiu jau daugiau nei 120 metų – nuo jos įkūrimo 1890-aisiais. Mūsų misija – nuolat kuriant ir diegiant naujoves, padėti pacientams bei jų artimiesiems, ir taip prisidėti prie visuomenės gerovės.

 

Siekdami užtikrinti, kad visa verslo veikla derintųsi su „Santen“ įmonės vertybėmis ir misija, mes sukūrėme mūsų organizacijos idealus išreiškiančius „Organizacinius principus“ bei nustatėme „Individualių veiksmų principus“, nurodančius, kaip turėtų veikti ir elgtis mūsų darbuotojai. Norėdami pateikti išsamesnes veiklos gaires, taip pat suformulavome „Santen“ veiklos kodeksą“, apimantį „Bendrovių elgesio deklaraciją“ ir „Elgesio kodeksą“. „Santen“ veiklos kodeksas“, grindžiamas trimis kertiniais vertybiniais ramsčiais – „klientų pasitikėjimo“, „darbuotojų atsakomybės ir profesinio tobulėjimo“ bei „socialinės atsakomybės“, – reikalauja, kad darbuotojai ne tik laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir teisės aktų, bet ir savo elgesiu atitiktų griežčiausius etikos ir sąžiningumo standartus. Mes nuolat primename „Santen“ veiklos kodekso“ principus ir skatiname jų laikytis visose Grupės įmonėse.

 

Mes tikime, kad suvienydami verslo plėtros ir įmonių socialinės atsakomybės principus, galime prisidėti prie darnios visuomenės ir aplinkos kūrimo, taip įgyvendindami ilgalaikius „Santen“ tikslus.