Sign In
Socialinis atsakingumas
Susisiekti
"Santen Pharmaceutical" sveikina jūsų klausimus ir nuomones.

Skaidrumas

​„Santen“ palaiko ryšius su įstatymų leidėjais, valdžios institucijomis, sveikatos priežiūros specialistais ir pacientų asociacijomis. Šis bendradarbiavimas grindžiamas skaidria ir patikima informacija, atitinkančia galiojančius įstatymus ir teisinius principus, o bendradarbiauti gali tik bendrovės įgalioti darbuotojai.

Klinikinis vystymas yra svarbus naujų „Santen“ produktų kūrimo ir sprendimų priėmimo etapas, užtikrinantis gerą preparatų toleravimą ir veiksmingumą. Skaidrumo reikalavimai taikomi visiems mūsų klinikinių tyrimų etapams.

Bendradarbiavimas su pacientų asociacijomis

„Santen“ siekia pagerinti savo pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę. Šiuo tikslu skatiname aktyvų dialogą su savo klientais. Pokalbių metu surinkta informacija padeda geriau suprasti pacientų negalavimus ir pasitarnauja vystant saugius, pažangius jiems gydyti skirtus vaistus bei terapinius sprendimus.

Laikydamiesi įsipareigojimų savo pacientams, bendradarbiaujame su pacientų asociacijomis ir asmenimis, ginančiais pacientų teises ir interesus. Šie santykiai grindžiami abipuse pagarba, pasitikėjimu ir skaidrumu.

Bendradarbiavimas su sveikatos priežiūros specialistais

„Santen“ yra įsipareigojusi pagerinti pacientų gyvenimo kokybę. Šiuo tikslu plėtojame ryšius su sveikatos priežiūros specialistais, ekspertais ir mokslininkais, besispecializuojančiais oftalmologijos ir kitose mokslo srityse, pasitarnaujančiose kuriant saugius ir veiksmingus terapinius sprendimus bei preparatus.

Šis bendradarbiavimas suteikia mums galimybę išgirsti kompetentingų specialistų įžvalgas ir iš jų mokytis visuose terapinių sprendimų ir preparatų kūrimo bei gamybos etapuose. Taip pat paspartinti naujovių diegimą, reikšmingą tiek mūsų partneriams, tiek ir pacientams, gerinant jų gyvenimo kokybę.

Klinikiniai tyrimai

Mūsų produktai vystomi laikantis tarptautinių standartų ir nacionalinių įstatų. Kompanija „Santen“ užtikrina, kad visi klinikiniai tyrimai atitinka šiuos standartus ir yra įsipareigusi:

  • Skelbti visuomenei informaciją apie protokolus ir klinikinių tyrimų rezultatus.

  • Užtikrinti, jog visi klinikiniuose tyrimuose dalyvaujantys asmenys yra išsamiai informuoti apie tyrimus ir dalyvauja juose laisva valia.

  • Pateikti patikimą informaciją apie tyrimo protokolus sveikatos priežiūros institucijoms.