Sign In
Sociala atbildiba
Skip Navigation LinksSanten > Latvia > Sociala atbildiba
Kontakti
Santen priecāsies saņemt Jūsu jautājumus un viedokļus.

Uzņēmuma sociālā atbildība

„Santen" vērtības – „Tenki ni sanio suru" ("Izpētīt dabas noslēpumus un mehānismus, lai dotu savu ieguldījumu cilvēku veselības uzlabošanai.") – raksturo to, ko uzņēmums uzskatījis par svarīgu 130 gadu garumā kopš tā dibināšanas 1890. gadā. Mūsu misija ir palīdzēt pacientiem un viņu piederīgajiem, vienmēr radot ko jaunu tiecoties pēc inovācijām, tādējādi sniedzot ieguldījumu sabiedrības labklājībā.

 

Lai nodrošinātu, ka visas uzņēmuma aktivitātes tiek veiktas konsekventi un atbilstoši mūsu uzņēmuma vērtībām un misijai, mēs esam izstrādājuši „Organizācijas principus", lai definētu mūsu organizācijas ideālos apstākļus, kā arī „Individuālās rīcības principus", lai palīdzētu darbiniekiem saprast, kā rīkoties un uzvesties. Lai sniegtu precīzākus norādījumus attiecībā uz rīcību, mēs esam izstrādājuši arī „Santen prakses kodu", kas iekļauj „Uzņēmuma pareizas rīcības deklarāciju" un „Rīcības kodeksu". Koncentrējoties uz trim stūrakmeņiem  – „klientu uzticība", "darbinieku atbildība un izaugsme" un „sabiedrības harmonija", „Santen prakses kodekss" liek darbiniekiem savās darbībās ne tikai ievērot visus piemērojamos normatīvos aktus, bet arī augstākos ētikas un integritātes standartus. Mēs nepārtraukti strādājam pie tā, lai izplatītu un veicinātu „Santen prakses kodeksa" ievērošanu grupas ietvaros.

 

Mēs ceram, ka konsekventi īstenojot uzņēmējdarbību un ievērojot uzņēmuma sociālo atbildību, mēs varam dot savu ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības un vides radīšanā, kas nodrošinās mūsu ilgtermiņa vadības redzējuma īstenošanu.