Sign In
Sociala atbildiba
Skip Navigation LinksSanten > Latvia > Sociala atbildiba > Atklātība
Kontakti
Santen priecāsies saņemt Jūsu jautājumus un viedokļus.

Atklātība

Santen sadarbojas ar valsts iestādēm, veselības aprūpes iestādēm, veselības aprūpes speciālistiem un pacientu organizācijām. Šī sadarbība ir balstīta uz informācijas atklatību un kvalitāti, kas atbilst spēkā esošajiem standartiem un principiem. Šādu sadarbību var veikt tikai tie uzņēmuma darbinieki, kas ir pilnvaroti to darīt.

 

Klīniskā izstrāde ir svarīga produktu un risinājumu izstrādes fāze, kas nodrošina labu panesamību un efektivitāti. Mūsu atklātības prasības attiecas uz visiem klīnisko pētījumu posmiem.

Sadarbība ar pacientu organizācijām

Santen koncentrē uzmanību uz pacientu un viņu tuvinieku dzīves kvalitātes uzlabošanu. Mēs aicinām pacientus un viņu tuviniekus uz aktīvu dialogu, lai tos uzklausītu un labāk izprastu viņu slimību un izstrādātu drošus un novatoriskus risinājumus un produktus.

Lai sasniegtu šo apņemšanos, mēs veidojam sadarbību ar pacientu organizācijām un personām, kas ir tām līdzās, lai aizstāvētu viņu tiesības un intereses. Šī sadarbība balstās uz savstarpēju cieņu, uzticēšanos un atklātību.

Sadarbība ar veselības aprūpes speciālistiem

Santen ir apņēmies uzlabot pacientu dzīves kvalitāti. Tāpēc sadarbojamies ar veselības aprūpes speciālistiem, ekspertiem un pētniekiem, kas specializējušies oftalmoloģijā, un visām zinātnes jomām, kas ļauj mums izstrādāt drošus un efektīvus risinājumus un produktus.

Šī sadarbība ļauj mums klausīties un mācīties no viņiem visos attīstības un ražošanas posmos, lai varētu apmierināt viņu vajadzības un paātrinātu inovāciju ieviešanu dzīvē, kas uzlabotu pacientu dzīves kvalitāti.

Klīniskie pētījumi

Mūsu produktu izstrāde atbilst starptautiskajiem standartiem un vietējiem noteikumiem. Santen garantē, ka visi klīniskie pētījumi atbilst šiem standartiem un ir apņēmies:

  • publiskot informāciju par klīnisko pētījumu protokoliem un rezultātiem;
  • nodrošināt ar informāciju un apzinātu piekrišanu tiem, kas piedalās pētījumos;
  • nosūtīt ticamu informāciju par pētījuma protokoliem valsts veselības aprūpes iestādēm.