Sign In
Korporativt sosialt ansvar
Skip Navigation LinksSanten > Norway > Korporativt sosialt ansvar
Kontakt
Santen Pharmaceutical tar gjerne imot dine spørsmål og meninger.

Korporativt sosialt ansvar (CSR)

​Santens verdier - Tenki ni sanyo suru - innlemme hva selskapet kontinuerlig har anerkjent som viktig i over 120 år siden dets opprettelse i 1890. Vår misjon er å være til nytte for pasientene og deres nære, og på denne måten bidra til samfunnet, ved å alltid strebe etter skapelse og nyskapning.


For å sikre at alle forretningsaktiviteter er i henhold med med vårt selskaps verdier og misjon, har vi etablert  "Organisasjonsprinsipper" for å uttrykke vår organisasjons ideelle tilstand og "Individuelle handlingsprinsipper" rettlede de ansatte i akseptabel oppførsel i henhold til selskapets prinsipper. For å gi mer spesifikke handlingsretningslinjer, har vi også formulert "Santen retningslinjer", som omfatter "Erklæring av korporativ atferd" og "Regler for påkrevd opptreden". Ved å fokusere på de tre pilarene for "kundetiltro", "arbeidstakers ansvar og vekst" og "harmoni med samfunnet", krever Santens retningslinjer at de ansatte ikke bare handler i samsvar med alle gjeldende lover og reguleringer, men og å observere de høyeste standarder for etikk og integritet i deres oppførsel. Vi arbeider kontinuerlig for å spre og forfremme etterlevelse til Santens regler for påkrevd opptreden i hele gruppen.


Vi føler at ved å sikre at forretningsaktivitene og CSR aktivitetene er integrert og kontinuerlig måte kan vi bidra til et bedre samfunn og miljø, som fører til realiseringen av våre langsiktige synspunkt.