Sign In
Korporativt sosialt ansvar
Skip Navigation LinksSanten > Norway > Korporativt sosialt ansvar > Gjennomsiktighet
Kontakt
Santen Pharmaceutical tar gjerne imot dine spørsmål og meninger.

Gjennomsiktighet

​Santen opprettholder et forhold med sine politikkere, helsemyndigheter, helsepersonale og pasientforeninger. Disse aktivitetene er basert på gjennomsiktighet og informasjonskvalitet. De oppfyller standardene og prinsippene. Kun de ansatte i selskapet og de som er autorisert for dette formålet kan utføre slike aktiviteter.


Klinisk utvikling er en viktig fase i utviklingen av Santen sine produkter og løsninger noe som sikrer god toleranse og effektivitet Våre gjennomsiktighetskrav gjelder alle de fire stadiene i en klinisk studie.

Forhold med pasientorganisasjoner

Santen fokuserer på å forbedre pasienters og deres næres livskvalitet, og oppfordrer til dialog og meningsutveksling for å kunne høre på og lære fra dem for å bedre forstå deres utvikling


For å oppnå denne forpliktelsen har vi bygd forhold til pasientorganisasjoner  som følger dem og forsvarer deres rettigheter og interesser. Disse forholdene er baser på felles respekt, pålitelighet, gjennomsiktighet.

Forhold til helsevesenet

Santen er forpliktet til å forbedre livskvaliteten for pasientene. Vi har derfor utviklet forhold til helsepersonale, eksperter og forskere som har spesialisert seg i oftalmologi og tilknyttende vitenskapelige felt som lar oss utvikle trygge og effektive løsninger og trygge produkter.


Dette gir oss muligheten til å høre og lære fra dem i alle stadier i utviklingen og produksjonen for å oppfylle deres behov og akselerere tilgangen til nyskapninger som vil gagne pasienter.

Kliniske studier

Utviklingen av våre produkter følger internasjonale standarder og lokale reguleringer. Santen sikrer at alle kliniske tester er i samsvar med disse standardene og er forpliktet til å:

  • Offentliggjøre informasjon om protokollene og resultatene av de kliniske studiene.
  • Sikre fritt og informert samtykke for de som vil delta i studien
  • Overfør all pålitelig informasjon på deres i prøveprotokoller til helsemyndighetene.