Sign In
Media & Investors
Skip Navigation LinksSanten > Norway > Media & Investors > Nyheter > Kapitalutvidelse for et Konsolidert Datterselskap i Europa
Kontakt
Santen Pharmaceutical tar gjerne imot dine spørsmål og meninger.

Kapitalutvidelse for et Konsolidert Datterselskap i Europa

9/29/2014

​Osaka, 25. September 2014 - Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (Osaka, heretter kalt "Santen") kunngjør herved at det på styremøte holdt 25. September 2014 ble besluttet å gjennomføre en kapitalutvidelse for Santen Holding EU B.V., et konsolidert heleid holdingselskap i Europa.

 

Santen har fremsatt mål om "Å bli et spesialisert farmasøytisk selskap med global tilstedeværelse" som sin langsiktige strategivisjon frem mot 2020. I den mellomlangsiktige finansplanen for perioden 2014-2017 forela Santen en strategisk målsetting om styrking av sin forretningsmessige utvikling i Europa.

 

Hensikten med kapitalutvidelsen for datterselskapet i Europa, Santen Holdings EU B.V., er å etablere datterselskaper i de landene i Europa og omkringliggende områder, inkludert Sveits, Italia, Spania, Storbritannia og Tyrkia, hvor Santen forventer å ekspandere sin virksomhet i forbindelse med avtalen om oppkjøp av aktiva som ble inngått med Merck 13. mai 2014.

 

Styrking av Santens globale virksomhet vil gi oss de forutsetningene vi trenger for å bidra til forbedring av livskvaliteten (QOL) til pasienter og deres pårørende over hele verden.

Merknad om Fremtidsrettede Uttalelser fra Santen

Informasjon gitt i denne pressemeldingen er såkalte "fremtidsrettede uttalelser". Realisering av disse forutsigelsene er underlagt risiko og usikkerhet fra forskjellige kilder. Vær derfor oppmerksom på at det faktiske resultatet kan avvike vesentlig fra forutsigelsene. Virksomhetsresultater og finansielle forutsetninger er underlagt effekten av regelendringer hos Japanske myndigheter og andre nasjoner i forhold til prissetting av medikamenter, medisinsk forsikring og andre systemer, så vel som svingninger i markedsvariabler som rente og valutakurser.

 

Denne pressemeldingen er utarbeidet på flere språk. Det er imidlertid den engelske utgaven som er originalen, og dokumenter utarbeidet på andre språk er kun ment som referanser. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom den engelske og en oversatt utgave skal den engelske være gjeldende. Vennligst besøk http://www.santen.com for det originale engelske dokumentet.

Om Santen

Som et selskap spesialisert innen det oftalmologiske og antireumatiske feltet, utfører Santen forskning, utvikling, salg og markedsføring innen legemiddelbransjen. Globalt er selskapet basert på 15 steder i 12 land, og leverer produkter til forbrukere i mer enn 50 land. I Japan innehar Santen den største andelen av det reseptbaserte oftalmiske legemiddelmarkedet. Som et ledende selskap innen oftalmologi tar Santen sikte på å bidra til samfunnet ved å levere verdifulle produkter og tjenester som oppfyller udekkede medisinske behov.

Kontakter

​Mediarelasjoner

Nicolas Merigeau / Emmanuel Huynh

NewCap.

nmerigeau@newcap.fr

Tlf: +33-1-4471-9498

​Santen Pharmaceutical

Geneviève Garrigos

Corporate Communication Director – Santen Europa

Tlf: +33-6-6554-6019