Sign In
Media & Investors
Skip Navigation LinksSanten > Norway > Media & Investors > Nyheter > Santen kunngjør ansettelsen av Shigeo Taniuchi som sjef for Santen Europe
Kontakt
Santen Pharmaceutical tar gjerne imot dine spørsmål og meninger.

Santen kunngjør ansettelsen av Shigeo Taniuchi som sjef for Santen Europe

4/2/2015

München, Tyskland – 2 april, 2015 (US-EST) – Santen GmbH (München, Tyskland (Santen) kunngjorde ansettelsen av Shigeo Taniuchi i stillingen som sjef for Santen Europe. I denne rollen vil Taniuchi styre selskapets forretningsstrategier og -virksomhet i Europa, fra og med 1. april 2015. Taniuchi begynte å arbeide for Santen i 1996 i Japan.

 

Taniuchi er 41 år gammel og har 15 års erfaring i toppledelsen og globalt lederskap hos Santen. Fra september 2014 var Shigeo øverste visepresident for kommersialisering hos Santen Europe. Han har tidligere hatt lederposisjoner i Santen, som daglig leder for avdelingen for forretningsplanlegging og forretningsutvikling hos Santen i Osaka, Japan. Han hadde også ansvaret for forretningsdriften i Kina, når det gjaldt å utvikle strategiske initiativer for å omskape landets forretningsmodell. Han har også ledet strategibygging og -implementering for Santens virksomheter i Asia.

 

Shigeo Taniuchi, leder for Santen Europe, kommenterer:

"Jeg er meget fornøyd med å kunne lede utviklingen av Santens virksomhet i Europa for å gjøre selskapet til et av de ledende oftalmologiselskapene i Europa. Jeg ser frem til et tett samarbeid med kunder og Santens europeiske team, slik at vi kan styrke vår tilstedeværelse og bli en nøkkelspiller i den europeiske oftalmiske sektor. Santen er på rett vei for fortsatt vekst og ekspansjon, takket være nyskapende produkter og tjenester for å bedre pasientenes syn og livskvalitet ."

 

Santen startet sin forretningsvirksomhet i Tyskland, Norden og de mellomeuropeiske land på 1990-tallet. Siden har selskapet utvidet sin tilstedeværelse, og i dag har Santen forretningsaktiviteter over hele Europa, med fokus på glaukom og tørre øyne. I mars 2015 fikk Santen europeisk markedsføringstillatelse fra Europakommisjonen for Ikervis®, det første legemiddelet for behandling av alvorlig keratitt hos voksne pasienter som lider av tørre øyne.

Om Santen

Santen er et spesialisert selskap dedikert til oftalmiske og antirevmatiske felt, som driver forskning, utvikling, salg og markedsføring av legemidler. Selskapet har baser i omtrent 20 land og leverer produkter i over 70 land. I Japan har Santen den største andelen av det oftalmisk-farmasøytiske markedet for legemidler som fås på resept. Santen er et ledende selskap innen oftalmologi og har som mål å bidra til samfunnet ved å levere verdifulle produkter og tjenester for å tilfredsstille udekkede medisinske behov.

Fremtidsrettede uttalelser fra Santen

Informasjonen som gis i denne pressemeldingen inneholder såkalte «fremtidsrettede uttalelser». Realiseringen av disse prognosene er underlagt risiko og usikkerhet fra ulike kilder. Vær derfor oppmerksom på at de faktiske resultatene kan avvike i vesentlig grad fra prognosene. Resultater og finansielle tilstander er underlagt virkningene av endringer i forskrifter fra regjeringene i Japan og andre land angående sykeforsikring, legemiddelprising og annet, foruten svingninger i markedsvariabler som renter og valutakurser.

 

Denne pressemeldingen blir også utgitt på andre språk. Det engelske dokumentet er imidlertid det originale dokumentet, og dokumenter utarbeidet på andre språk er kun til referanse. Ved eventuelle avvik mellom den engelske og den oversatte versjonen, vil den engelske versjonen gjelde. Se http://www.santen.eu  for det originale engelske dokumentet.

Kontakter

​Medierelasjoner

Nicolas Merigeau

Emmanuel Huynh

NewCap.

nmerigeau@newcap.fr

Tlf.: +33-1-4471-9498

Santen

Geneviève Garrigos

Kommunikasjonsdirektør – Santen Europe

Tlf.: +33-6-6554-6019