Ikervis 2.jpg 

Ikervis® (ciklosporin 1 mg/ml)

Informasjon til helsepersonell: