Taptiqom 1.jpg 

Taptiqom® (tafluprost 15 mikrogram/ml + timolol 5 mg/ml)

Informasjon til helsepersonell: