Sign In
Terapiområder & Produkter

Glaukom

Glaukom er en sykdom som kjennetegnes av skader i synsnervehodet/synsnerven, hvilket medfører tiltagende synsnedsettelse (synsfeltutfall). Øyetrykket er vanligvis for høyt. Det finnes flere ulike former for glaukom, men felles er at synsnervehodet/synsnerven er blitt skadet, og at synsfeltet svekkes. Glaukom "grønn stær" rammer først og fremst eldre mennesker. Behandlingen går primært ut på å senke øyetrykket til et nivå der synsnerven ikke tar skade.

Hvorfor blir det skader i synsnervehodet/synsnerven?

Årsaken er ikke fullstendig kjent, men trolig kommer det av at blodsirkulasjon til synsnervehodet/synsnerven er blitt redusert. Den reduserte blodsirkulasjonen kan skyldes for høyt øyetrykk, og kan også skyldes f.eks. åreforkalkning i øyets blodkar.

Hvordan oppdager man forandringer i synsnervehodet/synsnerven?

 1. Legen undersøker synsnervehodet.
  Legen oppdager eventuelle forandringer på synsnervehodet/synsnerven ved å se inn i øyet med en spesiell linse.

 2. I synsfeltundersøkelsen ser man hvor synsnerven er skadet.
  Synsfeltundersøkelsen utføres regelmessig slik at man kan følge sykdomsforløpet på en sikker måte. Det finnes ulike synsfeltapparater.

Hvorfor blir det for høyt øyetrykk?

Det er ubalanse mellom kammervæskens produksjon og avløp. Kammervæsken dannes i øyets strålekropp og renner fram mellom linsen og regnbuehinnen, for til slutt å forlate øyet via avløpskanaler i kammervinkelen. Når øyetrykket stiger, skyldes det nesten alltid at kammervæsken har vanskeligheter med å passere avløpssystemet.

Hvordan oppdager man at øyetrykket er for høyt?

Ved å måle øyetrykket får man nøyaktig beskjed om nivået. Vanligvis brukes et applanasjonstonometer til trykkmålingen. Hos de fleste mennesker ligger trykket mellom 10–22 mm Hg (kvikksølv), men ulike øyne tåler ulikt høyt trykk. En del øyne kan være ekstremt følsomme, og skader kan oppstå ved forholdsvis lavt trykk.

Ulike former for glaukom

Åpenvinkelglaukom

Åpenvinkelglaukom er den vanligste formen for glaukom i Norge. Ca 90 % av glaukompasientene har åpenvinkelglaukom. Sykdommen er kronisk. Vanligvis utvikles sykdommen i begge øyne, men utviklingen skjer som regel i ulik takt. Sykdomsforløpet ved åpenvinkelglaukom går langsomt. Vanligvis er forløpet godartet. Det merkes vanligvis ikke før skadene på synsnerven er omfattende. Noen pasienter sier imidlertid at de har hatt en diffus trykkfølelse i øyet. Personer med glaukom utvikler vanligvis før eller siden en økning av øyetrykket. Trykket i øyefølsomheten varierer sterkt, avhengig av individuelle risikofaktorer der arvelighet, brytningsfeil og allmennsykdommer spiller en stor rolle. Årsaken til det økte øyetrykket skyldes redusert avløp av kammervannet. Fordi åpenvinkelglaukom er en kronisk sykdom, krever den livsvarig oppfølging og behandling.

 

Trangvinkelglaukom

Sykdommen har et hurtig forløp. Kammervinkelen er trang, og avløpet av kammervannet opphører mer eller mindre totalt, hvilket medfører at trykket øker raskt. Øyet blir rødt og svært irritert. En vond øyeverk oppstår. Tilstanden krever akutt øyebehandling.

 

Hvem rammes av glaukom? (Åpenvinkelglaukom)

Sykdommen er sjelden før 40-års alderen, og de fleste tilfeller oppstår etter 60-årsalderen. Dersom glaukom finnes i slekten (far, mor eller søsken), har man en noe høyere risiko for å rammes av sykdommen.

Behandling av glaukom

Behandlingen går ut på å senke øyetrykket til et så lavt nivå at synsnerven ikke tar skade av trykket. Dersom det har oppstått skade på synsnerven, rettes behandlingen mot å bevare gjenværende synsfunksjon. Det finnes ulike behandlingsmetoder for å senke øyetrykket. Det vanligste er å senke trykket med dråper.

 

Øyedråper

 • Det finnes øyedråper som hemmer produksjonen av kammervæske.
 • Det finnes øyedråper som åpner avløpskanalen.
 • Det finnes øyedråper som både hemmer produksjonen og forbedrer væskeavløpet, såkalte kombinasjonsdråper.

 

Dråpene leveres i flaske eller som endosepakninger i såkalte endosebeholdere.

 

Kapsler/tabletter

Det finnes kapsler/tabletter som hemmer produksjonen av kammervæsken.

 

Laserbehandling

Med laserlys utvider man kammervinkelens avløpskanaler for å forbedre avløpet for kammervæske. Kammervæsken kan da lettere passere fra øyet. Laserbehandlingen tar ca 10 minutter og er som regel smertefri.

 

Operasjon

Operasjonsteknikken innebærer at man åpner en ny avløpskanal for kammervæsken. Operasjonens formål er å forbedre avløpet for kammervæsken eller å senke væskeproduksjonen.

Hva bør man tenke på ved glaukom?

 • å bruke øyelegemidlene korrekt, det vil si å dryppe øynene slik legen har forordnet
 • å møte opp til avtalte øyekontroller
 • at øyelegemidler kan gi bivirkninger
 • å informere andre leger om at man bruker øyelegemidler
 • å kontakte en øyelege dersom man får problemer eller har spørsmål som gjelder øynene (Øyeklinikken er til for å hjelpe deg!)
 • at det er ufarlig for øyene å lese, gjøre håndarbeid, se på TV, arbeide hardt osv.
 • å oppfordre nære slektninger (søsken og barn) til å kontrollere øynene sine når de kommer opp i 45-årsalderen