Sign In
Terapiområder & Produkter

Taflotan

Taflotan_single-dose-container.jpg

Taflotan® (tafluprost 15 mikrogram/ml)

Informasjon til helsepersonell: