Sign In
Terapiområder & Produkter

Timosan

Timosan_drop-bottle_single-dose-container.jpg

TIMOSAN® (timolol 1 mg/ml)

Informasjon til pasienter:

Informasjon til helsepersonell: