Sign In
Rozmiar czcioni
Poland
Skip Navigation LinksSanten > Poland > Warunki korzystania z serwisu
Kontakt
Santen Pharmaceutical czeka na Państwa opinie i zapytania.

Warunki korzystania z serwisu

O stronie internetowej Santen

Niniejsza strona internetowa, należąca do firmy Santen Pharmaceutical Co., Ltd. („Santen”) i przez nią zarządzana, zawiera ogólne informacje na temat firmy Santen oraz jej spółek zależnych („Grupy”). Należy dokładnie zapoznać się z warunkami korzystania z serwisu, jak również polityką prywatności, przed rozpoczęciem korzystania ze strony. Korzystając z niniejszej strony, użytkownik wyraża zgodę się na przestrzeganie warunków korzystania z serwisu.

Prawa autorskie, prawa do znaków towarowych itp.

  1. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej chronione są prawami autorskimi. Informacje te należą do firmy Santen, albo też Santen posiada prawa do korzystania z nich w sposób legalny. Zabrania się pobierania i kopiowania informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej w celach innych niż do prywatnego użytku niekomercyjnego bez uzyskania wcześniejszej zgody firmy Santen.

  2. Nazwy produktów Santen, podobnie jak znaki logo, projekty, hasła i szata graficzna pojawiające się na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi, znakami usług, nazwami handlowymi lub projektami, które chronione są odpowiednimi przepisami prawa. Oznacza to, że wszelkie działania naruszające te prawa są zabronione.

Informacje od użytkowników

Firma Santen nie jest zobowiązana do odpowiadania na e-maile i listy związane z niniejszą stroną internetową. Firma Santen nie jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy informacji i danych dostarczonych przez użytkowników niniejszej strony internetowej (włączając w to dane zawarte w wiadomościach e-mail), za wyjątkiem danych osobowych. Santen zastrzega sobie prawo do używania, ujawniania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich koncepcji, pomysłów i know-how zawartych w tego typu informacjach i danych w celach takich jak rozwijanie produktów, produkcja i marketing.

Wyłączenie odpowiedzialności

  1. Santen dołoży wszelkich starań, aby zawartość niniejszej strony internetowej była dokładna, kompletna i aktualna, ale jednocześnie zrzeka się wszelkich gwarancji dotyczących jej dokładności, kompletności i aktualności.

  2. Santen zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji zawartości oraz do zawieszenia bądź zrezygnowania z zarządzania niniejszą stroną internetową bez wcześniejszego powiadomienia. Co więcej, Santen nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego szkody lub straty.

  3. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wirusy komputerowe, robaki itp. Santen nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez tego typu oprogramowanie.

  4. Santen nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej ani też samej strony.

Informacje o produktach

Wiele produktów firmy Santen to leki, które wymagają posiadania recepty wystawionej przez lekarza. Niniejsza strona internetowa zawiera ogólne informacje i nie może zastąpić konsultacji ani opinii pracownika służby zdrowia. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktów wymienionych na niniejszej stronie internetowej, skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta.

Polityka prywatności

Santen zarządza danymi osobowymi zgodnie z osobno opisaną polityką prywatności.

Łącza prowadzące do/z innych stron

Dla wygody naszych użytkowników możemy umieszczać łącza internetowe prowadzące do innych stron. Należy jednak pamiętać, że Santen nie ponosi odpowiedzialności, ani też nie kontroluje zawartości takich stron.
Co więcej, przed umieszczeniem jakichkolwiek łącz internetowych do niniejszej strony należy uzyskać zgodę firmy Santen.

Polityka dotycząca informacji zawartych w portalach społecznościowych

Informacje prasowe, sprawozdania finansowe i wszelka inna zawartość niniejszej strony internetowej odzwierciedlają oficjalną politykę i stanowisko Grupy. Jednakże informacje umieszczane przez pracowników Grupy w portalach społecznościowych i innych tego typu serwisach nie odzwierciedlają naszej polityki ani stanowiska.

Nadzór prawny

Warunki korzystania z serwisu są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Japonii. Wszelkie postępowania sądowe dotyczące nieporozumień związanych z warunkami korzystania z serwisu będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy w Osace.​