Sign In
Rozmiar czcioni
Poland
Skip Navigation LinksSanten > Poland > Polityka prywatności
Kontakt
Santen Pharmaceutical czeka na Państwa opinie i zapytania.

Polityka prywatności

​​Rozumiejąc odpowiedzialność społeczną wynikającą z ochrony danych osobowych, firma Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (zwana dalej „Santen”) ustanowiła politykę prywatności opisaną poniżej oraz rygorystycznie wymaga jej przestrzegania. W tym celu Santen prowadzi szkolenia dla swoich pracowników.

 

 1. Program ochrony danych osobowych
  Firma Santen stworzyła i wdrożyła program zapewniający odpowiednią ochronę danych osobowych. Program ten będzie regularnie sprawdzany i poprawiany, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 2. Gromadzenie, używanie i przekazywanie danych osobowych
  Oprócz spełnienia odpowiednich wymagań dotyczących gromadzenia, używania i przekazywania danych osobowych, firma Santen określi także powody i cele, dla których gromadzone są te dane, jak również związane z nimi zastrzeżenia, aby zapewnić ochronę praw osobistych.

 3. Dokładność i bezpieczeństwo danych osobowych
  Aby zapewnić dokładność i bezpieczeństwo danych osobowych, Santen podejmie odpowiednie kroki w celu zapobiegania problemom takim jak nieupoważniony dostęp, zagubienie, zniszczenie, manipulacja oraz przecieki.

 4. Ujawnianie, poprawianie, usuwanie oraz zawieszenie użycia
  Santen w adekwatny sposób odniesie się do próśb dotyczących ujawniania, poprawiania, usuwania oraz zawieszania użycia wszelkich danych osobowych.

 5. Zgodność z prawem
  Santen przestrzega wszelkich praw dotyczących ochrony informacji, jak również zasad i wytycznych ustanowionych przez organy rządowe i inne instytucje.

Additional information

For more information including GDPR and the processing of personal data please visit www.santen.eu/dataprivacy.