Sign In
Rozmiar czcioni
CSR
Skip Navigation LinksSanten > Poland > CSR
Kontakt
Santen Pharmaceutical czeka na Państwa opinie i zapytania.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

​Nadrzędna zasada firmy Santen – Tenki ni sanyo suru – zawiera w sobie wszystko to, co firma uznaje za najważniejsze od 120 lat, czyli od swojego założenia w 1890 roku. Naszą misją jest wspieranie pacjentów i ich bliskich, co oznacza również pomaganie całemu społeczeństwu poprzez ciągłe dążenie do kreatywności i innowacji.


Aby mieć pewność, że wszystkie działania firmy są zgodne z jej wartościami i misją, stworzyliśmy „Zasady organizacyjne”, wyrażające ideały naszej organizacji oraz „Indywidualne zasady postępowania”, które określają, jak powinni postępować i zachowywać się nasi pracownicy. W celu stworzenia dokładniejszych wytycznych sformułowaliśmy także „Kodeks postępowania Santen”, który zawiera „Deklarację postępowania” oraz „Kodeks postępowania”. Skupiając się na trzech filarach: „zaufaniu konsumentów”, „odpowiedzialności pracowników i rozwoju” oraz „współpracy ze społeczeństwem”, Kodeks postępowania Santen wymaga od pracowników nie tylko przestrzegania obowiązujących praw i przepisów, ale również dążenia do osiągnięcia najwyższych standardów etycznych i moralnych w ich pracy. Pracujemy także nad rozpowszechnianiem i promowaniem zasad zawartych w Kodeksie postępowania Santen w całej Grupie.


Wierzymy, że prowadząc interesy w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, możemy przyczynić się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i środowiska, co doprowadzi do wcielenia w życie naszej długoterminowej wizji.