Sign In
Rozmiar czcioni
Media i inwestorzy
Skip Navigation LinksSanten > Poland > Media i inwestorzy > Wiadomości > Zwiększenie kapitału dla skonsolidowanej spółki zależnej z siedzibą w Europie
Kontakt
Santen Pharmaceutical czeka na Państwa opinie i zapytania.

Zwiększenie kapitału dla skonsolidowanej spółki zależnej z siedzibą w Europie

9/29/2014

​Osaka, 25 września 2014 r. – Firma Santen Pharmaceutical Co., Ltd. z siedzibą w Osace (zwana dalej „Santen") niniejszym ogłasza, że decyzją Zarządu z dnia 25 września 2014 r. kapitał Santen Holdings EU B.V., skonsolidowanej spółki zależnej z siedzibą w Europie, zostanie zwiększony.

 

Głównym celem długoterminowej strategii Santen jest „zostanie wyspecjalizowaną firmą farmaceutyczną obecną na całym świecie" do roku 2020. W średnioterminowym planie zarządzania finansowego na lata 2014 – 2017 firma Santen przedstawiła cele strategiczne w zakresie dalszego rozwoju działalności w Europie.

 

Celem zwiększenia kapitału spółki zależnej w Europie, Santen Holdings EU B.V., jest założenie spółek zależnych w krajach europejskich, o które Santen chce rozszerzyć swoją działalność (w tym Szwajcaria, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania i Turcja) w związku z umową o przejęciu aktywów od spółki Merck, podpisaną 13 maja 2014 r.

 

Wzmocnienie obecności Santen na rynku globalnym pozwoli nam przyczynić się do poprawy jakości życia (QOL – Quality of Life) pacjentów i ich bliskich na całym świecie.

Uwagi dotyczące prognoz dla Santen

Informacje zawarte w niniejszej notatce prasowej zawierają tzw. prognozy. Ich realizacja wiąże się z ryzykiem i niepewnościami pochodzącymi z różnych źródeł. Z tego powodu należy pamiętać, że rzeczywiste wyniki mogą znacznie odbiegać od prognozowanych. Na wyniki firmy i jej kondycję finansową wpływ mają wprowadzane przez rząd japoński oraz przez rządy innych krajów zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego, cen leków i innych systemów, a także wahania zmiennych rynkowych takich jak stopy procentowe czy kursy walut.

 

Niniejsza notatka prasowa została sporządzona w kilku językach. Oryginalnym dokumentem jest notatka sporządzona w języku angielskim, pozostałe dokumenty służą jedynie jako materiały dodatkowe. W przypadku rozbieżności między wersją angielską a którymkolwiek tłumaczeniem, priorytet ma wersja angielska. Oryginalna, angielska wersja dokumentu znajduje się na stronie http://www.santen.com.

O Santen

Jako firma farmaceutyczna specjalizująca się głównie w okulistyce i reumatologii, Santen zajmuje się badaniami, rozwojem, produkcją i sprzedażą leków. Firma posiada 15 siedzib w 12 krajach na całym świecie i dostarcza swoje produkty do ponad 50 krajów. W Japonii firma Santen zdobyła pozycję lidera na rynku leków okulistycznych wydawanych na receptę. Misją firmy Santen jako wiodącej firmy w branży leków okulistycznych jest poprawa jakości leczenia poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług.

Kontakt

​Kontakt z mediami

Nicolas Merigeau/Emmanuel Huynh

NewCap.

nmerigeau@newcap.fr

Tel.: +33-1-4471-9498

Santen Pharmaceutical

Geneviève Garrigos

Corporate Communication Director – Santen Europe

Tel.: +33-6-6554-6019