Sign In
Om Santen
Skip Navigation LinksSanten > Sverige > Om Santen > Värderingar & Visioner
Kontakt
Ni är välkomna att komma med era frågor och synpunkter till Santen!

Santens Vision

Tenki ni sanyo​-suru

”Vi tänker noga igenom vad som är viktigt, tar ett klart ställningstagande och agerar snabbt.”
 

För att hjälpa våra patienter och deras anhöriga, har vi beslutat oss för följande strategiska långtidsvision: Att utveckla Santen till ett specialiserat läkemedelsföretag som år 2020 är globalt etablerat, och i färd med att få ett världsomfattande erkännande som ett företag som inger förtroende hos medicinsk expertis, patienter, deras anhöriga och samhället i stort.

Vi förbinder oss att skydda och förbättra patienternas synförmåga och hälsa. Genom fokusering av våra ansträngningar inom oftalmologi, vill Santen främja avancerade behandlingsformer med hjälp av innovativa produkter och tjänster åt patienter och medicinsk expertis i hela världen.

Santens Värderingar

Värderingar och handlingsprinciper i vår organisation

Clear Vision

To achieve our primary goal and continued growth, we create a clear vision of the future and plan strategies through which we make our vision come true.

Openness

We encourage discussion and value open expression of opinions. The underlying principle is always our goal to contribute to the quality of life of patients and their loved ones.

Creativity and Innovativeness

We develop both concrete products and innovative services and processes. We support innovativeness and apply the best practices of the industry.

Development of Personnel

The development of each individual employee is an important part of our corporate culture. We encourage one another to act according to Santen's core values and the individual action principles.

Harmony with Society

We follow our ethical principles and act in harmony with society.

Individuella handlingsprinciper

Integrity and Trust

I do my work sincerely. My colleagues, customers and partners can trust me.

Customer-orientation

I always consider patients and their loved ones when setting goals for myself.

Expertise

I develop my expertise and professional skills continuously to be able to overcome the challenges in my work.

Innovativeness

I do not hesitate to make changes. I am active in proposing improvements to work methods and implement changes quickly.

Cooperation

I respect differences in people. I want to understand and consider the experiences and views of people coming from different cultures. Hence I can improve the quality of my work and also enhance customer satisfaction.