Sign In
CSR
Skip Navigation LinksSanten > Sverige > CSR

Kontakt
Ni är välkomna att komma med era frågor och synpunkter till Santen!

Företagens Sociala Ansvar (CSR)

​Santens värderingar – Tenki ni sanyo suru – förkroppsligar vad bolaget har fortsatt att erkänna som viktigt i över 120 år, allt sedan det grundades år 1890. Vår mission är att gynna patienterna och deras anhöriga, och på så sätt bidra till samhället, genom att alltid driva skapande och innovation.


För att säkerställa att all affärsverksamhet är i linje med våra värderingar och mission, har vi etablerat “Organisationsprinciper” för att artikulera det ideala tillståndet i vår organisation och “Individuella åtgärdsprinciper” för att vägleda de anställda i hur de ska agera och uppträda. För att förse ytterligare specifika riktlinjer för åtgärder och aktiviteter, har vi även formulerat ”Santens praxis”, vilket innefattar ”Försäkran om Bolagets Beteende” och ”Uppförandekodex”. Med fokus på de tre pelarna "kundernas förtroende", "medarbetaransvar och tillväxt" och "harmoni med samhället, kräver Santens uppförandekodex att de anställda inte bara följa alla tillämpliga lagar och förordningar, men också att iaktta de högsta kraven på etik och integritet i sitt uppförande. Vi arbetar kontinuerligt för att sprida och främja anslutning till Santen uppförandekod i hela koncernen.


Vi tror att genom att bedriva affärsverksamhet och CSR-aktiviteter på ett integrerat och kontinuerligt sätt, kan vi bidra till ett hållbart samhälle och miljö, vilket leder till förverkligandet av vår långsiktiga förvaltningsvision.