Sign In
Media och Investerare
Skip Navigation LinksSanten > Sverige > Media och Investerare > Nyheter > Ökning av kapital i ett konsoliderat dotterbolag i Europa

Kontakt
Ni är välkomna att komma med era frågor och synpunkter till Santen!

Ökning av kapital i ett konsoliderat dotterbolag i Europa

9/29/2014

Osaka, 25 september 2014 - Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (Osaka, nedan kallat "Santen") meddelar härmed att det beslutades vid styrelsemötet som hölls 25 september 2014 att öka kapitalet för Santen Holdings EU B.V., ett konsoliderat helägt holdingbolag i Europa.

 

Santen har ställt upp målet att "bli ett specialiserat läkemedelsföretag med global närvaro" som sin långsiktiga strategiska vision för 2020. I ledningsplanen på medelsikt för räkenskapsåren 2014-2017 framlade Santen som strategisk målsättning att stärka affärsutvecklingen i Europa.

 

Syftet med denna ökning av kapital i dess europeiska dotterbolag Santen Holdings EU B.V. är att upprätta dotterbolag i de länder där Santen förväntar sig att utöka verksamheten i samband med den transaktion för tillgångsförvärv som ingicks med Merck och undertecknades 13 maj 2014 inom Europa och omliggande områden inklusive Schweiz, Italien, Spanien, Storbritannien och Turkiet.

 

Stärkandet av Santens globala verksamhet kommer att ge oss de medel som behövs för att bidra till livskvaliteten för patienter och deras närstående i hela världen.

Anmärkning om framåtblickande uttalanden

Informationen som tillhandahålls i detta pressmeddelande innehåller så kallade "framåtblickande uttalanden". Förverkligandet av dessa prognoser är föremål för risker och osäkerhet från olika källor. Observera därför att de faktiska resultaten kan avsevärt skilja sig från prognoserna. Affärsresultat och finansiella förhållanden är beroende av förändringar i bestämmelser som upprättas av regeringarna i Japan och andra länder med avseende på medicinsk försäkring, prissättning för läkemedel och andra system liksom fluktuationer i marknadsvariabler såsom räntesatser och växelkurser. 

 

Detta pressmeddelande har också upprättats på andra språk. Det engelskspråkiga dokumentet är ursprungsdokumentet och dokumenten som upprättats på andra språk är endast till referens. I händelse av diskrepanser mellan den engelskspråkiga och de översatta versionerna gäller den engelskspråkiga versionen. Det ursprungliga engelskspråkiga dokumentet finns på http://www.santen.com.

Om Santen

Santen, som är ett specialiserat företag verksamt inom områdena oftalmologi och antireumatika, bedriver forskning, utveckling, försäljning och marknadsföring av läkemedel. Företaget har 15 baser i 12 länder i hela världen och levererar produkter till konsumenter i över 50 länder. Santen har den största marknadsandelen för oftalmiska läkemedel i Japan. Som ett ledande företag inom området oftalmologi har Santen som mål att bidra till samhället genom att leverera värdefulla produkter och tjänster för att uppfylla otillfredsställda medicinska behov.

Kontakter

​Mediarelationer

Nicolas Merigeau / Emmanuel Huynh

NewCap.

nmerigeau@newcap.fr

Tel. +33-1-4471-9498

​Santen Pharmaceutical

Geneviève Garrigos

Corporate Communication Director - Santen Europe

Tel: +33-6-6554-6019