Sign In
Media och Investerare
Skip Navigation LinksSanten > Sverige > Media och Investerare > Nyheter > Santen får ett positivt utlåtande från CHMP för godkännande för försäljning av Ikervis®

Kontakt
Ni är välkomna att komma med era frågor och synpunkter till Santen!

Santen får ett positivt utlåtande från CHMP för godkännande för försäljning av Ikervis®

1/23/2015

​Evry, Frankrike – 23 januari 2015 – I dag tillkännagav Santen SAS (Evry, Frankrike) (Santen) att kommittén för humanläkemedel (CHMP), som är en del av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), har gjort ett positivt utlåtande varvid godkännande för försäljning av Ikervis® rekommenderas.

 

Santen lämnade in en ansökan om godkännande för försäljning (MAA) av Ikervis inom ramverket för centraliserat förfarande i december 2013. CHMP baserar det positiva utlåtandet på sin granskning av den omfattande mängd data som finns för Ikervis®. Det positiva utlåtandet gäller bruk av Ikervis® för behandling av "svår keratit hos vuxna patienter med kroniskt torra ögon, som inte har förbättrats trots behandling med tårersättningsmedel".

 

Den aktiva substansen i Ikervis är cyklosporin, ett immunhämmande medel som tillhör den terapeutiska klassen för ögonsjukdomar. Cyklosporin blockerar frisättningen av proinflammatoriska cytokiner och har en antiinflammatorisk verkan på ögats ytliga celler.

 

Fördelarna med Ikervis är dess förmåga att minska skador på ögats yta och minska inflammation hos patienter med kroniskt torra ögon och svår keratit.

Om Santen

Som ett specialiserat företag verksamt inom de oftalmologiska och antireumatiska områdena bedriver Santen forskning, utveckling, försäljning och marknadsföring av läkemedel. Företaget har 15 baser i 12 länder i hela världen och levererar produkter till konsumenter i mer än 70 länder. I Japan har Santen den största marknadsandelen för receptbelagda oftalmiska läkemedel. Som ett ledande företag inom området oftalmologi är Santens avsikt att bidra till samhället genom att tillhandahålla värdefulla produkter och tjänster för att möta ännu ej tillfredsställda medicinska behov.

Santens framåtblickande uttalanden

Informationen som ges i denna pressrelease innehåller så kallade "framåtblickande uttalanden". Förverkligandet av dessa prognoser är föremål för risker och osäkerhet från olika källor. Observera därför att de faktiska resultaten kan skilja sig avsevärt från prognoserna. Affärsresultat och finansiella förhållanden är föremål för förändringar i bestämmelser som upprättas av regeringarna i Japan och andra länder beträffande medicinsk försäkring, prissättning av läkemedel och andra system liksom av fluktuationer i marknadsvariabler såsom räntesatser och växelkurser.

 

Denna pressrelease är en översättning av originaldokumentet. Det engelska dokumentet är originaldokumentet, och dokumenten som skrivs på andra språk är enbart som referens. I händelse av diskrepans mellan den engelskspråkiga och de översatta versionerna är det den engelskspråkiga versionen som gäller. Det engelskspråkiga originaldokumentet finns på http://www.santen.com.

Kontakter

​Mediekontakt 

Nicolas Merigeau

Emmanuel Huynh

NewCap.

nmerigeau@newcap.fr

Tel: +33-1-4471-9498

Santen SAS

Geneviève Garrigos

Corporate Communication Director, Santen Europe

Tel: +33-6-6554-6019