Sign In
Media och Investerare
Skip Navigation LinksSanten > Sverige > Media och Investerare > Nyheter > Santen lanserar ett eget dotterbolag i Italien

Kontakt
Ni är välkomna att komma med era frågor och synpunkter till Santen!

Santen lanserar ett eget dotterbolag i Italien

10/15/2014

​Osaka, Japan – Milano, Italien – 15 Oktober, 2014 (US-EST) – Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (Osaka, Japan) (Santen) presenterar sitt nya helägda dotterbolag i Italien.

 

Efter förvärvet av Merck & Co., Inc. (Whitehouse Station, NJ, USA, känt som MSD utanför Förenta Staterna och Kanada) (Merck) Glaukom-franchising, lanseras Santens affärsteam i Italien för att marknadsföra produkterna SAFLUTAN® och COSOPT®.

 

Santen, ett företag som har speciliserat sig inom oftalmologi i mer än 120 år, levererar produkter till kunder i över 50 länder. Tack vare tillgången till de produkter inom oftalmologi som transaktionen med Merck ledde till har Santen stärkt sitt sortiment av glaukomprodukter och ökar sitt fotavtryck i Europa.

 

Lanseringen av en egen säljstyrka i Italien visar tydligt Santens långsiktiga strategiska vision att bli "ett specialiserat läkemedelsföretag med global närvaro". Den följer kort tid efter Santens senaste nyetableringar, företaget har nämligen ökat sin närvaro i Tyskland, Nordeuropa, därefter i centrala och östra Europa, och nyligen också i Frankrike. Den italienska etableringen banar väg för framtida lansering av Santens nya produkter i landet.

 

Santen har etablerat franchisingverksamhet med fokus på glaukom och torra ögon och utvecklar innovativa produkter för båda indikationerna för att tillgodose ännu inte tillfredsställda medicinska behov och för att förbättra patienternas livskvalitet.

 

"Santen har etablerat mycket goda kontakter med välrenommerade viktiga opinionsledare inom oftalmologi i Italien. Företaget har sponsrat ett stort antal forskarledda kliniska prövningar i detta land och byggt upp en solid bas för att stödja patienterna." Paolo Guffanti, VP Commercial Operations Europe, tillade: "Lanseringen av vår säljstyrka i Italien stärker Santens engagemang vad gäller att förse oftalmologer och patienter med innovativa produkter och tillförsäkra pålitlig och bestående sjukdomshantering."

 

Masamichi Sato, chef för Santens europeiska grupp och President of Santen Holdings EU BV, sammanfattade: "Vår expansion i Italien är ett viktigt steg för att nå global närvaro i Europa. Detta initiativ gör att Santen kan marknadsföra hela sin produktportfölj överallt i Europa. Lansering av företagsteam i andra europeiska länder såsom Storbritannien och Spanien förväntas äga rum inom de närmaste månaderna."

Om Santen

I sin egenskap av ett specialiserat företag verksamt inom de oftalmologiska och antireumatiska områdena bedriver Santen forskning, utveckling, försäljning och marknadsföring av läkemedel. Företaget har 15 baser i 12 länder i hela världen och levererar produkter till konsumenter i över 50 länder. I Japan har Santen den största marknadsandelen för receptbelagda oftalmiska läkemedel. Som ett ledande företag inom området oftalmologi är Santens avsikt att bidra till samhället genom att tillhandahålla värdefulla produkter och tjänster för att möta ännu inte tillfredsställda medicinska behov.

Santens framåtblickande uttalanden

Informationen som ges i denna pressrelease innehåller så kallade "framåtblickande uttalanden". Förverkligandet av dessa prognoser är föremål för risker och osäkerhet från olika källor. Observera därför att de faktiska resultaten kan skilja sig avsevärt från prognoserna. Affärsresultat och finansiella förhållanden är beroende av förändringar i bestämmelser som upprättas av regeringarna i Japan och andra länder beträffande medicinsk försäkring, prissättning av läkemedel och andra system liksom för fluktuationer i marknadsvariabler såsom räntesatser och växelkurser.

 

Denna pressrelease är en översättning av originaldokumentet. Det engelska dokumentet är originaldokumentet, och dokumenten som skrivs på andra språk är enbart för referens. I händelse av diskrepans mellan den engelskspråkiga och de översatta versionerna är det den engelskspråkiga versionen som gäller. Det engelskspråkiga originaldokumentet finns på http://www.santen.eu/.

Kontakter

​Media Relations 

Nicolas Merigeau

Emmanuel Huynh

NewCap.

nmerigeau@newcap.fr

Tel: +33-1-4471-9498

​Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

Geneviève Garrigos

Corporate Communication Director - Santen Europe          

Tel: +33-6-6554-6019