Sign In
Media och Investerare
Skip Navigation LinksSanten > Sverige > Media och Investerare > Nyheter > Santen meddelar att Shigeo Taniuchi har blivit utnämnd till chef för Santen Europa

Kontakt
Ni är välkomna att komma med era frågor och synpunkter till Santen!

Santen meddelar att Shigeo Taniuchi har blivit utnämnd till chef för Santen Europa

4/2/2015

München, Tyskland – 1 april 2015 (US-EST) – Santen GmbH (München, Tyskland) (Santen) meddelade att Shigeo Taniuchi har blivit utnämnd till chef för Santen Europa. Som chef kommer Taniuchi att leda bolagets affärsstrategier och verksamhet i Europa, med start 1 april 2015. Taniuchi började på Santen 1996 i Japan.

 

Taniuchi har 15 års erfarenhet av ledarskap på högsta nivå och globalt ledarskap på Santen. Från september 2014, tjänstgjorde Shigeo som Senior Vice President inom kommersialisering för Santen Europa. Dessförinnan hade han ledande positioner i Santen som General Manager, Corporate Planning och Corporate Development Division för Santen i Osaka, Japan. Han var även ansvarig för den kommersiella verksamheten i Kina, där han utvecklade strategiska initiativ för att förändra affärsmodellen i landet. Han har även varit ansvarig för utveckling av strategier och genomförande för Santens affärsverksamhet i Asien.

 

Shigeo Taniuchi, chef för Santen Europa, säger:

"Det gläder mig mycket att få leda utvecklingen av Santens affärsverksamhet i Europa så att bolaget kan refereras till som ett av de största bolagen inom oftalmologi i Europa. Jag ser fram emot att få arbeta nära kunderna och Santens personal i Europa, för att förstärka vår närvaro och bli en viktig aktör i Europa inom den oftalmologiska sektorn. Santen är på rätt väg mot fortsatt tillväxt och expansion med innovativa produkter och tjänster för att förbättra patientens syn på livskvalitet."

 

Under 1990-talet, startade Santen affärsverksamhet i Tyskland, Norden och de centraleuropeiska länderna. Sedan dess har bolaget expanderat sin närvaro och Santen har idag affärsverksamhet runt om i Europa med fokus på glaukom och torra ögon. I mars 2015, fick Santen godkännande för försäljning av Ikervis® på den europeiska marknaden av den Europeiska kommissionen, det första läkemedlet för behandling av allvarlig keratitis hos vuxna patienter med keratitis sicca i Europa.

Om Santen

Santen är ett specialiserat företag verksamt inom områdena oftalmologiska och antireumatiska läkemedel. Företaget bedriver forskning, utveckling, försäljning och marknadsföring av läkemedel. Företaget har kontor i omkring 20 länder och levererar produkter till över 70 länder. I Japan har Santen den största marknadsandelen för receptbelagda oftalmologiska läkemedel. I egenskap av ledande företag inom oftalmologi är Santens mål att vara till nytta för samhället genom att erbjuda värdefulla produkter och tjänster som tillgodoser ännu ej uppfyllda medicinska behov.

Santens framåtblickande uttalanden

Informationen i detta pressmeddelande innehåller så kallade "framåtblickande uttalanden". Utfallet av dessa prognoser är underställt risker och osäkerhet från olika källor. Observera därför att de verkliga resultaten kan skilja sig avsevärt från prognoserna. Affärsresultat och finansiella förhållanden påverkas av förändringar i förordningar utfärdade av regeringarna i Japan och andra länder beträffande sjukförsäkring, prissättning på läkemedel och andra system, liksom för fluktuationer i marknadsvariabler såsom räntesatser och växelkurser.

 

Detta pressmeddelande utges även på andra språk. Den engelska versionen är originaldokumentet och dokument som tas fram på andra språk är endast avsedda som referens. I händelse av olikheter mellan den engelska och de översatta versionerna gäller den engelska versionen. Det engelskspråkiga originaldokumentet finns på http://www.santen.eu.

Kontakter

Mediekontakt

Nicolas Merigeau

Emmanuel Huynh

NewCap.

nmerigeau@newcap.fr

Tel: +33-1-4471-9498

​Santen

Geneviève Garrigos

Corporate Communication Director, Santen Europa

Tel: +33-6-6554-6019