Sign In
Behandlingsområden & Produkter
Skip Navigation LinksSanten > Sverige > Behandlingsområden & Produkter
Kontakt
Ni är välkomna att komma med era frågor och synpunkter till Santen!

Specialister på oftalmologi

Santen har i över 120 års tid utvecklat nya ögonvårdsprodukter för att skydda och bevara synen. Vi utför avancerade behandlingar och leverera en hel portfölj av innovativa läkemedel och medicinsk utrustning åt patienter och medicinsk expertis inte bara i Europa, utan i hela världen.

Som ett högt specialiserat läkemedelsföretag inom oftalmologi, erbjuder Santen en hel rad olika produkter som omfattar behandlingsområden som torra ögon, glaukom, infektioner, allergier . Vi fokuserar primärt på utveckling och marknadsföring av läkemedel utan konserveringsmedel.

about.jpg

 

Vi investerar även kraftigt på forskning och utveckling av innovativa teknologier som går hand i hand med vår nuvarande och framtida portfolio av produkter.

Syn utan konserveringsmedel

Kemiska konserveringsmedel används vanligen i ögondroppar för att garantera sterilitet av ögondroppar i flerdosflaskor. I allmänhet tolereras detta vid korttidsanvändning. Vid längre tids bruk t.ex. vid kroniska åkommor som torra ögon och glaukom rekommenderar allt fler läkare produkter fria från konserveringsämnen, eftersom tillsatserna kan orsaka allergiska reaktioner eller överkänslighet. Symtomen innefattar sveda, ögon bränns, känsla av obehag, irriterade eller torra ögon. De anti-mikrobiska egenskaperna i tillsatserna bygger på en icke-specifik biologisk aktivitet som kan orsaka dessa symtom.

Numera finns konserveringsfria ögondroppar inte bara som endosbehållare utan även för flerdosflaskor. Ny formgivning av flaskan gör det möjligt att hålla flaskans innehåll sterilt.

Novasorb® teknologi

Novasorb® teknologin är en avancerad farmaceutisk metod som utformats till att förbättra effekten av använda ögonpreparat.

Denna metod kan användas för att aktivera en rad potentiella aktiva ingredienser som under en längre tid ska stanna kvar på ögats yta, och därmed uppnås bättre terapeutiska koncentrationer.

Den katjonska vatten-i-olja emulsionen innehåller mycket små positivt laddade droppar med en kärna av olja vari den aktiva komponenten kan lösas i. Novasorbâ bygger på elektrostatisk dragningskraft som inträffar mellan de positivt laddade emulsionsdropparna och de negativt laddade lagren på ögats yta.

Därmed har en viktig aspekt inom oftamologin förbättrats avsevärt: att produkten (ögondroppar, gelé) försvinner för snabbt vid blinkning.     

Dessutom är vår katjonska emulsion fri från konserveringsämnen.